Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace části centra obce Želechovice nad Dřevnicí.

Jednalo se převážně o návrh nových objektů pro bydlení, doplněné občanskou vybaveností a úpravou venkovních prostor včetně návrhu jejich uspořádání, vybavení mobiliářem, zeleně, ve struktuře navazující na stávající podobu uliční sítě a parcelaci pozemků. Z návrhu měly vyplynout regulační podmínky nové zástavby, prostorové a provozní vztahy v rámci řešeného území tak, aby se po realizaci záměru stalo uskupení objektů integrální součástí středu obce. Návrh měl zároveň zohlednit další připravované záměry obce a ekonomické možnosti zadavatele.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.Vyhlašovatel

Obec Želechovice nad Dřevnicí

4. května 68
763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Sekretář soutěže

Ivan Černý

Tel: +420 737767661
E-mail: [email protected]
Datová schránka : ztz57hp

Předseda poroty

Ing. Václav Babka

Řádní členové poroty - závislí

Bc. Michal Špendlík, starosta, místopředseda poroty
Ing. arch. Petr Zámečník

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Vlastislav Švrček, místostarosta

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Ing. Jiří Škrabal, k posouzení dopravního řešení.
Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání (dalších) odborných znalců pouze s výslovným svolením zadavatele.

1

Částka 250 000,-
Ing. arch. Martin Čeněk
Ing. arch. Kornélia Faklová, Ing. arch. Ondřej Králík
Spolupráce: Ing. arch. Nicoll Šiková, Ing. arch. Jan Dousek, Ing. arch. Radovan Záborský

[Hodnocení poroty]

2

Částka 150 000,-
BY architects, spol. s r.o.
MgA. Markéta Zdebská
Ing. arch. Marek Žáček, Ing. arch. Michaela Křižáková, Ing. arch. Marie Čáslavská

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
Ing. arch. Radek Talaš. Ing. Václav Klinkovský, Ing. arch. Lukáš Klinkovský

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 40 000,-
StudioPAB s.r.o.
Ing. arch. Mgr. Jan Pospíšil
Mgr. Ing. arch. Adam Lacina

[Hodnocení poroty]