Do soutěže bylo přihlášeno pět projektů z celého území České republiky na jakýkoliv druh revitalizace po povrchové těžbě, která se již začala realizovat, jejíž realizace probíhá nebo je již dokončena. Hlavní kritéria hodnocení byla: funkční začlenění do okolní krajiny, urbanistické začlenění, dlouhodobý přínos záměru, přírodovědný potenciál a ekonomická náročnost. V soutěžní porotě zasedali zahradní architekt i urbanista, zoolog, biolog, geolog, zástupce Těžební unie i MŽP, kteří mezi sebou zvolili předsedu komise.   Cílem soutěže je představit odborné i laické veřejnosti nejlepší rekultivační projekty prováděné na území České republiky a pozměnit tak negativní názor na těžební průmysl.

Vyhlašovatel

Těžební unie ve spolupráci s Českou komorou architektů

Porota

Řádní porotci:
Pavel Čech – ČSOP Vlašim
Ludvík Grym - autorizovaný architekt
Martin Netoušek – Těžební unie
Marek Slobodník - Masarykova univerzita, Ústav geologických věd PřF
Lubomír Tichý – Masarykova univerzita
Jan Viewegh – Ministerstvo životního prostředí ČR
Eva Wagnerová – architektka

Náhradník:
Milena Šandová – Těžební unie

-

Hlavní cena


Rekultivace Jámy zelené v Horní Bříze – RNDr. Pavel Žlebek, Ekoservis Karlovy Vary

[Hodnocení poroty]