Předmětem soutěže bylo zpracování urbanistického návrhu území v centrální části Zlína, vymezeného ulicemi Březnická, Mostní, U Zimního stadionu a stávající sportovní halou dle podkladu.
Toto území, dosud stavebně nevyužité, představuje pro město samotné velkou výzvu a současně potenciál, jehož prověření je žádoucí. Nedá se předpokládat, že by bylo možné v centru Zlína v budoucnu řešit tak rozsáhlé a přitom tak zajímavě umístěné území, navíc ve vlastnictví samotného města.
Zadavatel předpokládal vznik polyfunkčního stavebního souboru, který bude přínosem centra města a vhodně doplní své okolí funkčně i prostorově. Přestože byly programem nabízeny a požadovány různé funkce, vzhledem k poloze vůči centru města je prioritou této lokality bydlení. Město uvažovalo i o vlastním residenčním developmentu, jehož cílem mělo být doplnění širšího centra o další bydlení. Do území bylo dále potřeba zakomponovat vybrané požadavky dopravní (záchytné parkoviště, točna MHD), mezi uvažovanými záměry bylo dále muzeum veteránů, cvičná sportovní hala a komerce, to vše s důrazem na kvalitu vytvořeného veřejného prostoru.
Všechny výše uvedené záměry a podněty byly pro potřeby této soutěže vyhodnoceny a byly součástí stavebního programu, případně dalších soutěžních podkladů.

Jednofázová otevřená projektová urbanistická soutěž.

Vyhlašovatel

Statutární město Zlín

nám. Míru 12
760 01, Zlín

Sekretář soutěže

Ing. arch. Ivo Tuček

Tel: +420 577 630 240
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor města, místopředseda poroty
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Miroslav Chalánek, člen RMZ
Ing. Jiří Jaroš, člen RMZ
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Ondřej Stolařík
Ing. arch. Martina Radochová

Porota může po předchozím souhlasu vyhlašovatele přizvat odborníky, kteří se účastní těch částí jednání poroty, k nimž byli přizvání, avšak pouze s hlasem poradním:
- urbánního ekonoma
- zástupce z Národního památkového ústavu ÚOP Kroměříž,
- zástupce Odboru stavebních a dopravních řízení MMZ,
- zástupce Odboru městské zeleně MMZ,
- zástupce Odboru životního prostředí a zemědělství MMZ,
- zástupce Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice,
- zástupce Odboru dopravy MMZ, případně externího specialistu pro posouzení problematiky dopravního charakteru,
- zástupce potenciálního investora – veterán muzeum Zlín pro posouzení parametrů této stavby.

Odborníci mohou vypracovat v předstihu (před zasedáním poroty v rámci přezkušování) posudky jednotlivých návrhů.

Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 600 000,-
Ing. arch. Luděk Šimoník
Doc. Ing. arch. Karel Havliš
Spoluautoři: Ing. arch. Martin Holý, Ing. arch. Kryštof Foltýn, Ing. Jiří Topinka , ,

[Hodnocení poroty]

2

Částka 400 000,-
gogolák + grasse s.r.o.
Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse
Spolupráce: Ing. arch. Matúš Berák, Ing. arch. Oto Melter ,

[Hodnocení poroty]

3

Částka 150 000,-
IGLOO ARCHITEKTI, s.r.o.
Ing. arch. Jan Pačka, Ing. arch. Igor Šimon
Ing. arch. Jan Pačka, , Ing. arch. Igor Šimon ,
Spolupráce: Ing. arch. Radek Fila, Ing. arch. Hana Nováková ,

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 100 000,-
AMA architekti s.r.o.
Ing. arch. Pavel Martinek
Spolupráce (model): Přemysl Jáně

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
Ing. arch. Alena Švandelíková
RNDr. Milan Svoboda
Spoluautoři:Ing. arch. Luboš Bača, Ing. arch. Petr Rejnuš, Ing. Milan Ptáček ,

[Hodnocení poroty]