Poslání soutěže: Hlavním cílem soutěže byla prezentace a zviditelnění kvalitních projektů v oblasti stavebnictví ve Zlínském kraji a přiblížení takových děl a jejich autorů širší laické i odborné veřejnosti. Současně si soutěž kladla za cíl zviditelňovat projekční a dodavatelské subjekty, mající sídlo ve Zlínském kraji, které realizují zajímavé stavby i mimo území kraje.

Přihlášku do soutěže mohl podat kterýkoliv z účastníků výstavby (investor, dodavatel, projektant, majitel objektu).

Do soutěže mohla být přihlášena díla ve vyhlášených kategoriích, která byla uvedena do provozu rozhodnutím stavebního úřadu nejpozději k 31. 12. 2008.

Uzávěrka přihlášek byla: 15. března 2009.

 

 


Vyhlašovatel

Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Česká komora architektů

-

l. Stavby občanské vybavenosti - Hlavní cena:


Univerzitní centrum ve Zlíně; Investor: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně; Projektant: Ing. arch. Eva Jiřičná, AI-DESIGN. s.r.o.. KB projekt, s.r.o., Hexaplan International spol. s r.o.; Dodavatel: Sdružení MW - Metrostav a.s., VW WACHAL a.s; Přihlašovatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

-

l. Stavby občanské vybavenosti - Hlavní cena:


Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín - onkologické centrum; Investor: Zlínský kraj; Projektant: CENTROPROJEKT a.s.; Dodavatel: MANAG, a.s.; Přihlašovatel: MANAG, a.s.

-

l. Stavby občanské vybavenosti - Čestné uznání


Oprava a rekonstrukce objektu „U hejtmana Šarovce“; Investor: SYNOT REAL ESTATE, a.s.; Projektant: G GARCHICO s.r.o.; Dodavatel: PaPP, spol. s r.o.; Přihlašovatel: PaPP, spol. s r.o.;

-

l. Stavby občanské vybavenosti - Čestné uznání


Obchodní a zábavní centrum Zlaté Jablko ve Zlíně Investor: REIN Holding, a.s. Projektant: GG ARCHICO s.r.o. Dodavatel: PSJ, a.s. Přihlašovatel: PSJ, a.s.

-

l. Stavby občanské vybavenosti - Čestné uznání


Krytý bazén Valašské Meziříčí Investor: ST SERVIS s.r.o. Projektant: Martinák a Zajíc, spol. s r.o., CoDE spol. s r.o. Dodavatel: Skanska CZ a.s. Přihlašovatel: ST SERVIS s.r.o.

-

II. Domy pro bydlení - Hlavní cena


Bytový dům Zlín-Partyzánská Investor: BZ lnvest, s.r.o. Projektant: Ing. arch. Pavel Míček Dodavatel: TOPS, s.r.o. Přihlašovatel: TOPS,s.r.o.

-

II. Domy pro bydlení - Čestné uznání


Dům s chráněnými byty a Charitní domov v Hluku Investor: Město Hluk Projektant: Atelier SEVERA, s.r.o. Dodavatel: POZEMSTAV Prostějov, a.s Přihlašovatel: Město Hluk

-

II. Domy pro bydlení - Čestné uznání


Dům s chráněnými byty Zlín – Malenovice Investor: Statutární město Zlín Projektant: KB projekt, s.r.o. Dodavatel: MANAG, a.s. Přihlašovatel: MANAG, a's.

-

III. Rodinné domy - Hlavní cena


Rodinný dům v Přílepích u Holešova Projektant: lng. arch. Jiří Jílek Dodavatel: RAPOS. spol. s r.o. Přihlašovatel: RAPOS. spol. s r.o.

-

III. Rodinné domy - Čestné uznání


Rodinný dům Mladcová Investor: Ing. Vlastimil Fabík Projektant: Ing. arch. Pavel Hanulík, FORMICA s.r.o. Dodavatel. SWIST CZ spol. s r.o. Přihlašovatel: F O R M I C A s.r.o.

-

III. Rodinné domy - Čestné uznání


Rodinný dům Zlín - Prštné Investor: Mgr. Zdeněk Stoklásek Projektant: Ing. arch. Pavel Chládek Dodavatel: Milan Jakvid Přihlašovatel: Ing. arch. Pavel Chládek

-

IV. Průmyslové a zemědělské stavby - Hlavní cena


Administrativně - logistické centrum společnosti LAPP KABEL s.r.o. Investor: LAPP KABEL, s.r.o. Projektant: S-projekt plus, a.s. Dodavatel: PSG – International a.s. PřihIašovatel: LAPP KABEL, s.r.o.

-

IV. Průmyslové a zemědělské stavby - Čestné uznání


Závod na výrobu plastů - Zálesí a.s., Luhačovice Investor: ZÁLESÍ a.s. Projektant: JaP architects s.r.o., Ing. arch. Jan Přehnal Dodavatel: PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. Přihlašovatel: ZÁLESÍ a.s.

-

V. Dopravní, inženýrské a ekologické stavby - Hlavní cena


D 0134.3 Kroměříž západ - Kroměříž východ Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant: VIAPONT, s.r.o. Dodavatel: Skanska DS a.s. Přihlašovatel: Skanska DS a.s.

-

V. Dopravní, inženýrské a ekologické stavby - Čestné uznání


Silnice III/14872 Hovězí - Hovízky, mosty Investor: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Projektant: MSS - projekt s.r.o. Dodavatel. KKS, spol. s r.o. Přihlašovatel: KKS, spol. s r.o.

-

V. Dopravní, inženýrské a ekologické stavby - Čestné uznání


Logistické centrum odpadů mikroregionu Vsetínsko Investor: Město Vsetín Projektant: IPR spol. s.r.o. Dodavatel: STRABAG a.s. Přihlašovatel: STRABAG a.s.

-

VI. Realizace rozvojových projektů měst a obcí - Hlavní cena


Revitalizace zadního nádvoří zámku Žerotínů Investor: Město Valašské Meziříčí Projektant: RUSTICUS, s.r.o. Dodavatel: PhDr. PETR TULIA - ACFI Přihlašovatel: Město Valašské Meziříčí

-

VI. Realizace rozvojových projektů měst a obcí - Čestné uznání


Oprava náměstí Sv. Ondřeje Uherský ostroh Investor: Město Uherský ostroh Projektant: INTOS s.r.o. Dodavatel: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. Přihlašovatel: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

-

Stavby realizované mimo území Zlínského kraje - Zvláštní cena


Bytový a komerční komplex Jesenice city Investor: NOVERA spol. s r.o. Projektant: LOXIA a.s. Dodavatel: SMO a.s. Přihlašovatel: SMO a.s.

-

Stavby realizované mimo území Zlínského kraje - Zvláštní cena


Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika Investor: Město Svitavy Projektant: Ing. arch. Roman Svojanovský a Ing. Ivo Junek Dodavatel: MN WACHAL a.s. Přihlašovatel: VW WACHAL a.s.

-

Stavby realizované mimo území Zlínského kraje - Zvláštní cena


Obchodní centrum OAZA Kladno – Kročehlavy Investor: CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. Projektant: PROJEKTinvest, s.r.o. Dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s. Přihlašovatel: PROJEKTinvest,s.r.o.

-

Stavby realizované mimo území Zlínského kraje - Cena hejtmana Zlínského kraje


Domov důchodců Otrokovice Investor: Město Otrokovice Projektant: JaP architects s.r.o., autor stavby Ing. arch. Jan Přehna| Dodavatel: Pozemní stavitelství Zlín a.s. Přihlašovatel: Město Otrokovice

-

Stavby realizované mimo území Zlínského kraje - Cena novinářů


Rekonstrukce a dostavba tělocvičny v Nezdenicích Investor: Obec Nezdenice Projektant: Ing. Milan Surovec Dodavatel: 3V & H, s.r.o. Přihlašovatel: 3V & H, s.r.o.

-

Studentská práce roku - 1. místo


Petr lmrich, Střední průmyslová škola Zlín

-

Studentská práce roku - 2. místo


Tomáš Pavlica, Střední odborná škola technická Uherské Hradiště

-

Studentská práce roku - 3. místo


Kateřina Hlavičková, Střední průmyslová škola Zlín

-

Studentská práce roku - Čestné uznání


Martin Flanta, Tomáš Sviták, Střední průmys|ová škola Zlín