Předmětem soutěže byl návrh architektonického a interiérového řešení vstupního vestibulu a podatelny objektu
MPO, Na Františku 32, Praha 1, včetně návrhu mobiliáře, osvětlení a pozic bezpečnostních prvků.

Součástí návrhu mělo být propojení vstupního vestibulu a podatelny tak, aby se zajistil vstup do podatelny mimo bezpečnostní zařízení pro vstup do dalších prostor MPO. Konkrétní řešení ponechal zadavatel na invenci soutěžících, přičemž je třeba respektovat historické hodnoty budovy.

Budova MPO je významnou a cennou architekturou pražského nábřeží. Byla vystavěna v letech 1928-1934
významným českým architektem Josefem Fantou, dle návrhu z veřejné soutěže, jako budova pro potřeby resortu
průmyslu a obchodu. Návrh vstupního vestibulu by měl představovat novodobou, smělou a zajímavou
architekturu, která současným architektonickým jazykem vhodně doplní dílo architekta Josefa Fanty.

Součástí řešení byl veřejný předprostor vstupu do budovy.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

 


Vyhlašovatel

Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1
Zastoupené Ing. Janem Benátským, ředitelem Odboru hospodářské správy

Organizátor

Bursík and Grafnetter AK

Sekretář soutěže

Bursík and Grafnetter AK

Belgická 38, 120 00 Praha 2
+420 226 223 611
[email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Aleš Petera
Ing. Janka Procházková
Ing. Jan Benátský

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Ivo Slávka
Ing. Václav Kubr

Náhradníci poroty - nezávislí

Specialisté v oborech:
Rozpočet a realizace: Mgr. A. Petr Macek
Statika: Ing. František Čermák, CSc.
Památková péče: PhDr. Mgr. Iva Furáková
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 110 000,-
MgA. Elena Fialková , MgA. Matyáš Fialka , Ing. arch. Vladimír Fialka , MgA. Jakub Herza

[Hodnocení poroty]

2

Částka 90 000,-
Ing. arch. David Balajka

[Hodnocení poroty]

3

Částka 50 000,-
Ing. arch. Lucie Kirovová , Ing. arch. Tereza Dufková , Ing. Jiří Beran

[Hodnocení poroty]