Předmětem soutěže bylo umístění a návrh uměleckého díla v předprostoru Polikliniky Fakultní nemocnice v Ostravě, jehož plnohodnotnou součástí se má stát. Řešené výtvarné dílo bude sloužit jako pietní místo k událostem, které se v poliklinice odehrály 10. 12. 2019, čemuž by idea a význam díla měly odpovídat.

Jednofázová užší výtvarná soutěž.

 


Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
ID datové schránky: 5zubv7w
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor města
Tel: 599 442 291
E-mail: [email protected]

Organizátor

Městský ateliér prostorového plánování a architektury

Sekretář soutěže

Ing. Martina Kostelníková

asistentka ředitele Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, příspěvkové organizace
Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Tel: 702 291 160
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Petra Petlachová – vedoucí Oddělení komunikace Fakultní nemocnice Ostrava
Ing. arch. Ondřej Vysloužil – ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, příspěvkové organizace
Ing. Jaroslav Kania – náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

Řádní členové poroty - nezávislí

doc. MgA. František Kowolowski – děkan Fakulty umění Ostravské univerzity
Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D. – ředitel Centra regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské
univerzity
Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D. – Katedra teorie a dějin umění Fakulty umění Ostravské univerzity
MgA. Petra Vlachynská – Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Hana Maiwaelderová – Oddělení marketingu Fakultní nemocnice Ostrava
Mgr. Zuzana Bajgarová – náměstkyně primátora města Ostravy

Náhradníci poroty - nezávislí

Mgr. Martin Mikolášek – ředitel Střední umělecké školy, Ostrava, šéfkurátor Galerie Dole
Ing. arch. Václav Filandr – autorizovaný architekt

Přizvaní odborníci:
Ing. arch. Ondřej Turoň – zpracovatel projektu úprav předprostoru polikliniky
Bc. Eva Pospěchová – vedoucí stavebního úřadu ÚMOb Poruba

2

Částka 60 000,-
MgA. Lukáš Dvorský

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
Mgr. Matěj Frank

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 20 000,-
MgA. Jakub Gajda

[Hodnocení poroty]