Předmětem soutěže byl návrh uměleckého díla, které bude umístěno před rektorátem Masarykovy univerzity na Žerotínově náměstí. Ideově mělo obsáhnout širší tematický rámec s ohledem na zadavatele, jímž je Masarykova univerzita. Výchozími pojmy byl Masaryk, Masarykova univerzita, vzdělání, bádání, humanita, svoboda, odvaha, dynamika, současnost. Umělecké dílo by se mělo stát trvalou plnohodnotnou součástí Žerotínova náměstí, mělo by odolat času v dlouhodobém výhledu materiálově i myšlenkově a mělo by přispět k ozvláštnění a kultivaci daného prostoru.

Jednofázová otevřená výtvarná soutěž.Vyhlašovatel

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
Sekretář soutěže

Mgr. Petra Kopová

tel. č.: +420 549 49 8764
e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., prorektorka pro vnější vztahy MU – předsedkyně poroty
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc, Seminář dějin umění
doc. ak. soch. Jiří Sobotka, nezávislý umělec, sochař

Řádní členové poroty - nezávislí

prof. Ing. arch. Petr Hrůša
Ing. arch. Tomáš Pavlíček, architekt, Veřejný prostor, Kancelář architekta města Brna doc. MgA. Milan Houser, děkan Fakulty výtvarných umění VUT v Brně
Mgr. Jaroslav Hamža, vedoucí oddělení kulturních služeb Magistrátu města Brna – místopředseda poroty

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Iva Zlatušková, kancléřka MU
prof. RNDr. Eduard Schmidt, emeritní rektor MU
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., Fakulta umění a designu UJEP

Náhradníci poroty - nezávislí

PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D., odborná asistentka Katedry teorií a dějin umění VUT v Brně
Mgr. Jan Press, ředitel Moravské galerie v Brně
1

Částka 100 000,-
JAKUB KLASKA LTD
Jakub Klaška, Barbora Klaška

[Hodnocení poroty]

2

Částka 50 000,-
Sdružení Mgr. René Vlasák, akad.mal. a Architekti Brno s.r.o.
Ing. arch. Tomáš Jurák
Mgr. René Vlasák, akad. mal.

[Hodnocení poroty]

3

Částka 30 000,-
Adam Hudec, Duha Samir

[Hodnocení poroty]