Tlačová správa

Bratislava vyhlásila medzinárodnú súťaž na riešenie rozvojovej osi Petržalky

Mesto Bratislava vyhlásilo urbanistickú súťaž na riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka, územia, ktorým bude v budúcnosti viesť nosný systém mestskej hromadnej dopravy a v dotknutom území sa dlhodobo pripravuje investičný rozvoj.

Stredom bratislavského sídliska Petržalka by pozdĺž Chorvátskeho ramena nemala viesť štvorprúdová komunikácia, ktorá je v súčasnosti zakotvená v územnom plane mesta, naopak, Bratislava má vďaka súťaži šancu realizovať veľkolepú premenu jedinečného prírodného priestoru uprostred stotisícového sídliska na atraktívny mestský priestor s vybudovaním električkovej trasy s dominanciou prírodných prvkov a mestotvornej občianskej vybavenosti. Územie od Šafárikovho námestia až po Janíkov dvor dopravne dostupný navrhovanou električkovou traťou by malo vytvoriť centrálnu rozvojovú zónu s potenciálom pritiahnuť ľudí a ponúknuť obyvateľom Petržalky kvalitné mestské a prírodné prostredie. Vďaka európskym peniazom sa má zrealizovať revitalizácia tohto veľkého a polohou významného územia, ktorá by mohla stať sa v  ikonickým projektom kontexte svetovej architektúry.

Súťaž zadefinuje okrem iného ideové východiska pre funkčné využitie celého centrálneho územia Petržalky. Odborníci zároveň majú určiť limity potenciálneho zastavania územia, zachovania resp. možného rozširovania zelených, oddychových zón a tiež prepojenia dopravných systémov a komplexného rozvoja mobility, ktorá preferuje verejnú dopravu s pešou a cyklistickou.

Pomocou ideovej súťaže návrhov s názvom Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky mesto Bratislava získa najlepší návrh, ktorý by mal víťaz následne dopracovať v urbanistickej štúdii. Tá by potom mala slúžiť na spracovanie územného plánu zóny alebo na zmeny a doplnky územného plánu mesta. Jedným z hlavných cieľov súťaže je overenie konceptu trasovania električky pozdĺž Chorvátskeho ramena, ktorá by mala viesť od Šafárikovho námestia až po Janíkov dvor a ktorá sa bude spolufinancovať z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v ďalšom programovom odbobí v rokoch 2014 – 2020. Električkový koridor doplnený udržateľnými formami dopravy má nahradiť diskutovanú štvorprúdovku popri Chorvátskom ramene, ktorá je v súčasnosti ukotvená v územnom pláne mesta.

Súťaž je vyhlásená od 22. novembra 2013 a súťažné návrhy treba odovzdať do 3. februára 2014. Súťažné podmienky a súťažné podklady si záujemcovia môžiu stiahnuť na stránke www.obstaravanie.bratislava.sk. Podmienky súťaže presne špecifikujú kritériá, ktoré uplatní odborná hodnotiaca komisia pri posudzovaní jednotlivých projektov. Najväčšia váha bodov je pritom kladená na oblasť funkčného využitia územia, komplexného riešenia verejných priestorov a na udržateľnú koncepciu rozvoja mobility (max. 20 zo 100 bodov).

Predsedom súťažnej poroty je Peter Gero, ktorý 12 rokov riadil stavebný rozvoj Hamburgu vrátane známej premeny prístavu na Hafen City. Ďalšími z porotcov sú Barbara Jakubíková z krajinárskej kancelárie Atelier Alfred Peter Paysagiste v Štrasburgu, Patrik Kotas, český architekt špecializujúci sa na návrhy dopravných stavieb a dizajnér prostriedkov hromadnej dopravy, či Alena Kubová-Gauché, teoretička architektúry prednášajúca na École Nationale Supérieure d'Architecture v Lyone. Medzi zástupcami mesta je Ingrid Konrad, hlavná architektka mesta, Jela Plencnerová, vedúca oddelenia koordinácie územných systémov a zástupkyňa riaditeľa magistrátu, a Tibor Schlosser, hlavný dopravný inžinier. Mestskú časť zastupuje architektka Zuzana Kordošová a architektonickú obec Juraj Šujan, ktorý je členom predstavenstva Slovenskej komory architektov. Prácu týchto deviatich porotcov doplnia poradnými expertnými posudkami návrhov piati odborní experti, z ktorých napríklad dvaja sú známi odborníci zo zahraničia Yannis Tsiomis FR) a Hermann Knoflacher (AT), ďalej môžeme spomenúť aj dekanku Fakulty architektúry STU Ľubicu Vitkovú.

 

Zdroj ilustračného obrázku: 3D model budov © EUROSENSE 2013


Datum vyhlášení soutěže

09. 12. 2013