Účelom súťaže je získanie najlepšieho architektonického návrhu, ktorý okrem kvalitného dispozičného riešenia, konštrukčno-stavebnej a ekonomickej efektívnosti, ekologickej vhodnosti a energetickej výhodnosti, bude originálnym architektonickým dielom, ktoré sa stane vizuálnym znakom novej Kežmarskej chaty v povedomí širokej verejnosti.

Kroky o.z. Kežmarská chata budú smerovať k realizácii víťazného návrhu, ktorý vzíde z výsledku transparentnej súťaže vyhodnotenej nezávislými členmi poroty.

 

Riadni členovia poroty

Doc. Ing. arch. Ján Stempel, predseda poroty, architekt, Praha, ČR

Ing. arch. Ľubomír Závodný, architekt, hosť. prof. FA STU, Bratislava, SR

Mgr. Akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna, architekt, publicista, Nová Lesná, SR

Ing. arch. Miloslav Neumann, architekt, horolezec, publicista, Kežmarok, SR

Dalibor Kišš, podpredseda o.z. Kežmarská chata, Ružomberok, SR

Ing. Jozef Holjenčík, PhD. predseda ÚRSO, súdny znalec v oblasti energetika, Martin, SR

Ing. Ján Žemlička, expert na ekologické, sebestačné a solárne budovy FA ČVUT, Praha, ČR

Náhradníci poroty:

Ing. Arch. Pavol Paňák, architekt, Bratislava, SR

Doc. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Gürtler, PhD, architekt, Bratislava, SR

 

Ceny a odměny: 7tis.€

 

Více informací včetně soutěžních podmínek: http://www.kezmarskachata.sk/sutaz?lang=sk


Datum vyhlášení soutěže

20. 03. 2014