Predmetom súťaže je návrh prestavby a rekonštrukcie existujúceho funkcionalistického bytového domu – Ružičkovho domu (Ing. arch. M.M. Scheer) a návrh novostavby polyfunkčného bytového domu na mieste existujúceho Domu diecéznej charity ako spoločného obytného bloku v centre Žiliny.
Účelom súťaže je výber spracovateľa projektovej dokumentácie predmetu súťaže na základe výsledkov súťaže.

Více informací zde.


Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 14. 06. 2017