trencin poster

Mezinárodní ideová urbanisticko-designová soutěž

 

Sekretář soutěže: Renata Kaščáková, e-mail : [email protected], tel. +421 902 911 131

 

Mesto Trenčín hľadá najlepšie komplexné urbanistické riešenie na prepojenie centra mesta s riekou a využitie priestoru, ktorý sa zmení po modernizácii a prekládke železničnej trate. Výsledkom riešenia má byť kompaktné živé mesto so zabezpečeným dotykom s vodou.

Súťažou Trenčín - mesto na rieke preto sleduje nasledovné základné poslanie a účel

A. Získať inovatívne a inšpiratívne návrhy na komplexné riešenie konkrétneho územia centrálnej mestskej zóny mesta Trenčín, s maximálnym využitím skrytého potenciálu historického centra mesta, rieky, nábrežia a širších vzťahov, do ktorých je riešená zóna zasadená

B. Odkúpiť víťazné diela a licenciu na ich použitie od ich autorov v zmysle súťažných podmienok a licenčnej zmluvy a na ich základe vytvoriť Územný plán centrálnej mestskej zóny, ktorý bude mať silný potenciál naštartovať cez riešené územie rast a rozvoj mesta i širšieho regiónu a vdýchnuť mu novú, modernú identitu

Súťaž Trenčín-mesto na rieke má viesť k prekonaniu dopravných bariér či hluchých miest, ktoré už existujú alebo ešte iba vzniknú vplyvom prebiehajúcej prestavby železničnej infraštruktúry realizovanej Železnicami Slovenskej republiky a ktoré v tomto území predstavujú hlavný problém. Ide predovšetkým o zmenu polohy súčasnej železničnej trate a výstavbu nového železničného mosta cez rieku Váh v priamom dotyku s historickým centrom mesta s plánovaným termínom ukončenia do roku 2016. Tento silný zásah do centrálnej mestskej zóny sa však mesto zároveň rozhodlo využiť ako príležitosť pre nastolenie jasnej vízie pre svoju urbanistickú i rozvojovú stratégiu. Od súťaže Trenčín-mesto na rieke preto očakávame výrazné inšpirácie k vytvoreniu novej stratégie rozvoja nášho mesta, s časovým horizontom realizácie do 10 rokov a viac.

 

Porota:

nezávislí 
Uli Hellweg (Internationale Bauausstellung - IBA GmbH, Hamburg, Nemecko)
Prof.Robert Schnüll(Institut für Verkehrswirtschaft, Straßenwesen und Städtebau an der Universität Hannover / Institute for transport, economics, roadways and town and city planningHannover University. Associate of Schnüll, Haller und Partner – Hannover, Germany)
Prof.Thomas R. Matta (Profesor emeritus, University of Applied Sciences, HSR Hochschule für Technik Rapperswil, Švajčiarsko).
Drahan Petrovič (Inštitút urbánneho rozvoja, Vancouver-Canada/Bratislava-SR), 
Juraj Šujan (Slovenská komora architektov, Bratislava, SR),
Peter Gero (Riaditeľ rozvoja a výstavby centrálnych štvrtí mesta Hamburg, Nemecko, a.D. Odborný garant projektu Trenčín si Ty, Trenčín),
Martina Veselá (Národní památkový ústav Telč, Česká republika), 
Daniela Gažová (SPECTRA centrum excelencie pri STU Bratislava, SR), 
Pavol Kajánek (Riaditeľ divízie výskumu a vývoja, Výskumný ústav dopravný, a.s. Žilina, SR)
Tomáš Hanáček (Doktorand, Fakulta architektúry STU Bratislava. Člen pracovného tímu projektu Trenčín si Ty, Trenčín.)

za vyhlasovateľa
Martin Beďatš (Vedúci útvaru hlavného architekta mesta Trenčín)

Náhradníci poroty nahradia chýbajúcich členov poroty v poradí :
1. Martin Baloga (Združenie urbanistov a územných plánovačov Slovenska, SR), nezávislý
2. Eva Balašová (SB Partners, odborná spôsobilosť urbanizmus a územné plánovanie, Bratislava, SR), nezávislá


Ceny

1. cena 30.000 €

2. cena 20.000 €

3. cena 10.000 €

Okrem uvedených cien môže porota udeliť aj dve mimoriadne ceny vo výške maximálne 5 000 € pre jeden návrh. Celková čiastka k rozdeleniu všetkých odmien je stanovená v maximálnej možnej výške 70 000 € (sedemdesiattisíc Eur).

 

Termín ukončení registrace: 4. 3. 2014 v 16.30hod.

 

Více informací: http://www.2014.trencin.sk/sk/

 

trencin


Datum vyhlášení soutěže

06. 02. 2014

Obrazová příloha