Organizátor: Centrum pasivního domu

30. 11. 2021 Start konference
- Živý stream s bohatým celodenním programem v doprovodu moderátora.
- 18 odborných příspěvků a reportáží, plných praktických zkušeností z přípravy a realizace udržitelné architektury, 8 panelových diskuzí.

Dalších 260 dní konference
- Obsah bude průběžně plněn dalšími příklady dobré praxe a konkrétními přístupy správného zadávání a realizace staveb, v navazujícím programu budou připraveny další odborné příspěvky, workshopy a diskuse.

Cílová skupina konference: architekti, projektanti, energetičtí specialisté, veřejní zadavatelé (stát, Kraje, města, obce), soukromí investoři, akademická obec, studenti architektury atd… Komunikačním jazykem bude čeština a angličtina.

Více informací

Další akce

17. 07. 2022 15:00 Vernisáž
07. 09. 2022 09:00 Konference
15. 09. 2022 09:00
15. 09. 2022 10:00 Konference
09. 11. 2022 09:00