Bydlení jako společné dílo krajinářského architekta a architekta.

Zářijový přednáškový den je věnován vnímání dvou velice blízkých oborů v architektuře – krajinářská architektura a architektura.
Spolupráci krajinářských architektů a architektů.

kdy:     v pátek 15. září 2017, od 10:30
kde:     Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1

Jaký je vztah mezi krajinářským architektem a architektem?

Existuje hranice mezi těmito dvěma vzájemně se prolínajícími se profesemi? Funguje přirozená spolupráce obou profesí?

Na zodpovězení těchto a dalších otázek souvisejících s mezioborovou spoluprací krajinářského architekta a architekta se zaměříme na připravovaném setkání.

Zařazení tématu do přednáškového fóra na půdě České komory architektů není náhodné. ČKA obě profese podporuje a zaštiťuje, a tím přispívá k jejich funkčnímu a symbiotickému propojení.

Cílem setkání je prohloubení oboustranného profesního vztahu krajinářský architekt – architekt.
Cílovou skupinou pravidelných odborných setkání je nejen odborná veřejnost z členské základny ČKA, ale také studenti a státní správa – z oboru územního plánování a investic.

Program přednáškového dne:

10:30 – 11:00 registrace
11:00 – 11:15 úvodní slovo, přivítání
                       ČKA- Ing. arch. Marie Špačková
                       PSKA - Ing. Mgr. Eva Jeníková
11:15 – 11:35 Markéta a Petr Veličkovi – Zahrada je pokoj
11:35 – 11:55 Ing. arch. Marek Tichý – Architektura jako společný projekt
11:55 – 12:15 Ing. Jana Pyšková - Partnerský přístup a mezioborová spolupráce - základ úspěchu
12:15 – 12:35 Ing. Jakub Finger – Architektura je jen jedna
12:35 – 13:05 přestávka s občerstvením
13:05 – 13:25 Ing. Vladimír Sitta - Potenciál a úskalí spolu-práce
13:25 – 13:45 prof. Ing. arch. Ján Stempel – Postav dům, zasaď strom...
13:45 – 14:05 Ing. arch. Lucie Vogelová – Krajinářská architektura není subdodávka
14:05 – 14:25 Ing. arch. Jaroslav Wertig – Bydlení v domě vs. bydlení v bytě
14:25 – 14:45 přestávka na kávu
14:45 – 15:30 panelová diskuse za účasti přednášejících
              15:35 shrnutí, závěrečné slovo a rozloučení


Cena:

člen ČKA 500,- Kč
zaměstnanci státní správy 700,- Kč
studenti 100,- Kč
ostatní 1000,- Kč

Cena obsahuje zápisné semináře, lektorné a občerstvení.
Vzdělávací fórum je realizováno v rámci Celoživotního profesního vzdělávání ČKA.


Registrace a přihlášky na adrese [email protected], telefon +420 273 167 480 .

Další akce

17. 07. 2022 15:00 Vernisáž
07. 09. 2022 09:00 Konference
15. 09. 2022 09:00
15. 09. 2022 10:00 Konference
09. 11. 2022 09:00