Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT pořádá každý rok pracovní a programovou konferenci na aktuální témata v oblasti urbanismu, plánování, projektování a stavění sídel. Letošní ročník se bude věnovat křehké spolupráci veřejné a odborné sféry při realizaci prospěšných urbánních záměrů.  

Město roste a přetváří se k obrazu své obce. A to jak v kontextu historického vývoje, tak v projevech aktuálních jevů. Vzájemný vztah vystavěného a žitého prostředí je kruciální. Tématem urbanismu je organizace vystavěného, tématem politiky je organizace žitého. Lze jistě vysledovat vztah tvarů a proudů architektonických  a sociálních, tedy jazyk či řeč oné obce (tj. obecný jazyk).


Jak je tedy současná obec formována, pro jaké tendence stavíme svá místa a města a jaké jsou vhodné postupy a nástroje? A nezapomínejme při tom na věčné, trvající a pomíjivé!

Tyto otázky lze nahlížet z pohledu obecného: jak politika jako ideová struktura ovlivňuje tvar a chování struktury urbánní; či z pohledu každodenního: jak politika jako akce ovlivňuje formování reálného prostředí.

 

Letošní Inventura urbanismu je otevřená těmto otázkám, které budou z různých úhlů, zkušeností a měřítek reflektovány v následujících oddílech. Každý oddíl bude obsahovat individuální referáty a následnou panelovou diskuzi. Veřejná diskuze proběhne na závěr konference.


1. Obecná pravidla a principy

Procesy, postoje, nástroje

Co se rozumí správou obce a jaké existují modely. Jaký je obecný a jaký právní rámec stavění města.

 

2. Správa a architektura obcí

Praktické přístupy, městský architekt, uskutečňování cílů.

Jak souvisí činnost architektů se správou obce. Jaké jsou úspěšné nástroje „městské architektury“ a jaké jsou formy jejich použití.

 

3. Plány a projekty

Současné způsoby efektivní realizace obecních cílů.

Konkrétní nástroje urbanismu a architektury v každodenní praxi rozhodování (politického / správního / ekonomického). Trendy ve světě a porovnání s českou skutečností. Modely a potenciály spolupráce architektury a politiky.

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference