Seminář se koná pod záštitou RNDr. Marie Kružíkové, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Témata semináře

Programy MK ČR pro nemovité památky / Možnosti financování kulturního dědictví v souvislostech Kraje Vysočina / IROP – aktuální stav projednávání / Možnosti OP EU 2014+ / Státní dotace / Nadace / MAS / Městské programy / ad.

Seminář je připraven pod záštitou Českého národního komitétu ICOMOS (Mezinárodní rada památek a sídel - International Council onMonuments and Sites) a ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR.

Informace k semináři
Ing. Jakub Děd, tel. 739 385 928, e-mail: [email protected]

Registrace na seminář
[email protected]

Účast zdarma.

Krajský úřad Kraje Vysočina a Omnium z.s.

Další akce

25. 01. 2022 09:30 Jiné
25. 01. 2022 18:00 Konference
26. 01. 2022 08:30 Konference
27. 01. 2022 08:30 Webinář
27. 01. 2022 08:30 Konference