Seminář se koná pod záštitou RNDr. Marie Kružíkové, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Témata semináře

Programy MK ČR pro nemovité památky / Možnosti financování kulturního dědictví v souvislostech Kraje Vysočina / IROP – aktuální stav projednávání / Možnosti OP EU 2014+ / Státní dotace / Nadace / MAS / Městské programy / ad.

Seminář je připraven pod záštitou Českého národního komitétu ICOMOS (Mezinárodní rada památek a sídel - International Council onMonuments and Sites) a ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR.

Informace k semináři
Ing. Jakub Děd, tel. 739 385 928, e-mail: jded@omniumos.cz

Registrace na seminář
registrace@omniumos.cz

Účast zdarma.

Krajský úřad Kraje Vysočina a Omnium z.s.

Další akce

03. 11. 2020 09:00 Seminář
04. 11. 2020 08:30 Seminář
04. 11. 2020 09:00
04. 11. 2020 16:00 Webinář
04. 11. 2020 16:00 Webinář