Témata semináře

- Dotační programy MK ČR v oblasti ochrany a péče o nemovité i movité kulturní dědictví, (změny, termíny, hodnoty, doporučení) / Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

- Místní akční skupiny – možnosti 2014+ / Program přeshraniční spolupráce 2014 -2020 INTERREG V-A Slovensko – Česká republika

- Státní programy podpory, nadace / MZe Dotační program 16 - Udržování a obnova kulturního dědictví venkova

- Program MK SR - Spolupráce s nezaměstnanými při záchraně torzální architektury (hrady, zaniklé kostely, ruiny, parky)

Informace k semináři a registrace: Jakub Děd, tel. 739 385 928, e-mail: [email protected]

Registrace na seminář:  [email protected]

V rámci semináře je možné prezentovat i Vaše propagační materiály o Vašich aktivitách.

Seminář je připraven ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR.


Další akce

06. 09. 2022 09:00 Jiné
07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00