AESOP logo

Fakulta architekury ČVUT přivítá ve dnech 13. až 16. července  přes 800 účastníků kongresu AESOP, organizace,  která sdružuje evropské vysoké školy urbanismu a územního plánování.

Téma kongresu zní: Definite space versus Fuzzy responsibility, neboli v češtině a poněkud rozvláčněji: Nejasná zodpovědnost za to, jak nakládáme s omezeným množstvím území, které máme k dispozici.

Záštitu nad kongresem převzalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, rektor ČVUT, Česká komora architektů a Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR.

Bližší informace zájemci naleznou na internetových stránkách www.aesop2015.eu, včetně možnosti registrovat se na tuto urbanistickou událost. Zájem odborníků ze všech kontinentů naznačuje, že téma profesionální i politické zodpovědnosti za to, co se děje s  městy, vesnicemi a krajinou přesahuje nejen naše, ale i evropské hranice.

aesop a3 7 1

 

Další akce

30. 11. 2021 09:00 Konference
30. 11. 2021 09:00 Konference
30. 11. 2021 10:00 Webinář
30. 11. 2021 14:00 Webinář
30. 11. 2021 14:00 Webinář