NEWS - dne 6.6.2014 v 16:00 jsme měli tu čest otevřít národní expozici v československém pavilonu na La biennale di Venezia

Anotace k výstavě >>
Informace o doprovodné knize Atomizace modernity ...o architektuře velkých obytných celků 1914 - 2014 >>

-------------------------------------------

2x100 mil.m2

...o architektuře velkých obytných celků 1914 – 2014

Jak uchopit 100 let architektury v Československu?  Proč? Není tato snaha nevyhnutelně odsouzena k násilným generalizacím nebo naopak k banálnímu popisu?

biennale_venezia_14

Výstava vzniká jako záznam výzkumu o 200 mil. m2, kterou představuje obytná plocha postavená v Československu za posledních sto let. Toto období frázujeme 6 zastaveními, dokumentovanými rozhovory s jejich přímými aktéry a axonometriemi obytných celků. Je tak reakcí na téma Absorbing modernity 1914 -2014, vypsané Remem Koolhaasem, kurátorem letošního bienále.

Rozvíjíme několik paralelních příběhů, které se proplétají a doplňují. Tyto příběhy jsou dokumentovány ve třech rovinách - objevení,  evoluce a  zánik  panelové prefabrikace jako konstrukční metody v Československu, historie 12-ti tisícového projekčního ústavu a  individuální vs kolektivní - cesta od baťovského rodinného domku  přes kolektivní výstavbu v průběhu komunismu a následný návrat k rodinnému domu.

Všechny tyto příběhy lze vyprávět z různých perspektiv, jak to odpovídá jejich komplexní povaze. My jsme se omezili na tu architektonickou, proto celou výstavu provází otázka, v jaké míře jsou či nejsou tyto komplexní příběhy a jejich kapitoly dílem architektů.

Ing arch. Martin Hejl
kurátor expozice
kolmo.eu

Výstava vznikla ve spolupráci kolmo.eu, fakulty umění a architektury technické univerzity v Liberci, fakulty architektury vysoké školy umění v Bratislavě, studia d+g+g, s výtvarným přispěním Jana Šrámka, Tomáše Džadoňě a Alexeye Klyukova.

Výstavu doprovází stejnojmená publikace, obsahující rozhovory s žijícími autory významných obytných celků.

Doprovodné video k výstavě, shrnující všechny důležité mezníky sta let kolektivního bydlení v Čechách a na Slovensku, vyrobilo studio Loom on the Moon.

Naleznete jej na https://vimeo.com/97075617

biennale_venezia2_14

Další akce

17. 07. 2022 15:00 Vernisáž
07. 09. 2022 09:00 Konference
15. 09. 2022 09:00
15. 09. 2022 10:00 Konference
09. 11. 2022 09:00