O Cenu Hanuše Zápala se mohou ucházet plzeňské novostavby zkolaudované za poslední čtyři roky.
Přihlášku může podat do 13. června kdokoliv, ať už písemně na adresu Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně nebo prostřednictvím webových stránek www.ukr.plzen.eu. Přihlášení do soutěže je bezplatné. K posouzení předložených návrhů je jmenována porota složená z mimoplzeňských architektů. Se všemi nominovanými novostavbami seznámí veřejnost podzimní výstava.

„Posláním Ceny Hanuše Zápala je nalézt, ohodnotit a upozornit na kvalitní stavby reprezentující architektonickou kulturu v Plzni za období uplynulých čtyř let. Cílem je podpořit zájem veřejnosti i investorů o vznik architektonicky, esteticky a technicky hodnotných staveb, které dokáží povznést stavební kulturu města,“ říká plzeňský primátor Martin Baxa.

Cenu Hanuše Zápala tvoří grafický list s vyobrazením portrétu architekta Hanuše Zápala a originální listina dokládající udělení ceny. Vítěz obdrží také 100 tisícovou finanční odměnu. Cenu mohou získat jednotlivé osoby nebo autorské týmy, její udělení není vázáno na trvalé bydliště ani státní příslušnost autora.

Složení poroty:

  • Ing. arch. Jan Aulík
  • Ing. arch. Petr Franta
  • Ing. arch. Ivana Gantnerová
  • Ing. arch. Libor Monhart
  • Ing. arch. Jaroslav Šafer
  • Ing. arch. Jaroslav Zima


Náležitosti přihlášky

viz formulář a soutěžní podmínky v dokumentech ke stažení zde: http://ukr.plzen.eu/cz/souteze-vystavy-a-konference/cena-hanuse-zapala/cena-hanuse-zapala-2010-2013/

Historie soutěže

Poprvé byla Cena Hanuše Zápala udělena za období 1990–2005, a to Ing. arch. Václavu Ulčovi a Ing. arch. Radku Dragounovi za architektonické řešení budovy Centrální požární stanice HZS Plzeňského kraje. Podruhé ji za období 2006–2009 získal Ing. arch. Karel Hanzlík za architektonický návrh areálu 6th RIVER – Plzeňského vědecko technologického parku. Cena, která má podpořit soudobou architektonickou tvorbu na území města Plzně, je udělována za významný počin jednou za čtyři roky.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace zpracovává dva základní strategické dokumenty města – Program rozvoje města Plzně a územní plán. Vyhlašuje s pověřením města architektonické soutěže a zastupuje ho v porotě veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Díky prestižní značce World Trade Center Pilsen, kterou má na starosti, podporuje také spolupráci plzeňských podnikatelů se zahraničními partnery. Z 12 elektronických knih umístěných na webových stránkách města se významně podílel nebo přímo vydal 11, a to i v tištěné podobě. Dvakrát ročně rozesílá česko-anglický elektronický newsletter Investments in the Pilsen Region

Cena Hanuše Zápala – veřejná soutěž

Další akce

24. 05. 2022 09:00 Seminář
24. 05. 2022 10:00
28. 05. 2022 15:00
01. 06. 2022 00:00
02. 06. 2022 10:00 Konference