uup aktuality99 pozvanka barva.indd

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 5. dubna 2017. Z organizačních důvodů nelze tento termín prodloužit! Na  přihlášku uvádějte vždy pouze jednu osobu (přihlášku lze kopírovat). Preferujeme elektronické vyplnění přihlášky! Přihlašovací formulář naleznete na webu Asociace – www. urbanismus.cz.
V odpověď na něj obdržíte e-mail s potvrzením přihlášky. Pokud Vám e-mail nepřijde, pravděpodobně jste chybně zapsali svou e-mailovou adresu – kontaktujte pí Dubnou. Členové Asociace s registrovanou platnou e-mailovou adresou obdrží e-mailem výzvu k přihlášení na webu.
Pokud nemáte možnost odeslat elektronickou přihlášku, zašlete vyplněnou přihlášku na adresu: Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Thákurova 7, 160 00 Praha 6.

Účastnický poplatek činí: pro členy AUÚP ČR 1 300 Kč, pro ostatní 1 900 Kč, pro studenty prezenčního studia 500 Kč.
Přednášející poplatek nehradí, je však nutné, aby také provedli registraci formou elektronické přihlášky. Účastnický poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací konference. Při neúčasti přihlášeného se účastnický poplatek nevrací. Je možné za sebe vyslat náhradníka.

Více informací včetně přihlášky zde.

Další akce

07. 12. 2021 09:00 Webinář
09. 12. 2021 19:30 Přednáška
14. 12. 2021 08:30 Webinář
14. 12. 2021 10:00 Webinář
16. 12. 2021 09:00 Seminář