Den architektury 2017 / Film a architektura 2017

 Den architektury 2017

30. 9. 2017 – 1. 10. 2017

Den architektury je festival o architektuře, který se již 6 let koná po celé republice a přilehlých zemích ve spolupráci s místními spolky. Jedná se o světový unikát, který propaguje kvalitní a současnou architekturu a zasazuje se o zachovávání kvalitních historických i soudobých staveb v městském kontextu. Pravidelně se zapojují jednotlivé městské části, velká města, nejmenší obce či vesnice. Akce je určena všem, kteří o ní projeví zájem a mají chuť se zapojit do celorepublikové oslavy a je zdarma. Unikátní možnosti neformálního setkání s profesionály svých oborů využívají každoročně tisíce účastníků. Děje se tak především díky odborné selekci průvodců s ohledem na jejich profesní život, kdy, ačkoliv Den architektury každoročně nabízí pestrý a různorodý program, jeho obsahová kvalita zůstává zachována.

Festival tematicky zahrnuje architektonicky kvalitní počiny převážně konce 20. a 21. století, které jsou však obohacovány o historicko-urbanistickou a krajinářskou genezi města a otázky historické architektury. Protože architektura nikdy nevzniká bez kontextu, ale je součástí celé urbanizované či neurbanizované krajiny. V rámci procházek místní obyvatele často objevují nečekané souvislosti místa svého bydliště.

Cílem je představit architekturu a urbanismus v co možná nejširších souvislostech, které si mnoho návštěvníků do té doby ani třeba neuvědomuje. Důkazem jsou živé diskuze během akcí i po procházkách a zvídavé dotazy. Předchozí ročníky ukázaly, že veřejnost se o architekturu zajímá a že o ní chce vést dialog a chce se v tomto směru vzdělávat a že by ráda zbořila hranice v tvorbě měst a veřejných staveb. Věříme, že architektura je přirozenou součástí našich životů, a proto i způsob její prezentace a propagace by měl mít přátelskou, přívětivou a záživnou formu, aby oslovil co možná nejširší spektrum návštěvníků. Celkově se Den architektury setkává s živým zájmem publika různých věkových kategorií s návštěvností přes 6 000 návštěvníků.

 

Festival Film a architektura (Doprovodný program Dne architektury)

30. 9. 2017 – 4. 10. 2017

Novým formátem filmové prezentace architektury reagujeme na zvyšující se zájem o život ve městě, veřejný prostor a kvalitní architekturu a chceme nastolit tradici architektonické filmové přehlídky, která bude mít stejně jako podobně zaměřené zahraniční akce respektovanou pozici na festivalové mapě a osloví nejen diváky z oboru, ale i nejširší veřejnost. Kruh již uspořádal několik filmových přehlídek a v loňském roce poprvé realizoval i filmový festival. Díky předchozím zkušenostem a velkému diváckému zájmu, kterému se tyto akce těšily, chceme uskutečnit druhý ročník festivalu, který bude termínově navazovat na Den architektury a uskuteční se od 30. 9. do 4. 10. 2017 v kině Světozor a v Kině 35.

Ve filmových projekcích vidíme velký a u nás zatím nepříliš využitý potenciál, který má důležitou roli v osvětě a může významně přispět ke kultivaci architektury napříč věkovými i sociálními skupinami. V mnoha evropských zemích se již několik let úspěšně konají podobně zaměřené filmové festivaly. Jejich posláním je srozumitelně přiblížit nejdůležitější témata současné architektury, designu a urbanismu širokému publiku skrze filmové médium. Touto cestou se vydává i Film a architektura.

 

PROGRAM PRO ROK 2017

Den architektury (30. 9. - 1. 10. 2017)

www.denarchitektury.cz

Akcí Den architektury přivádíme obyvatele zpět do ulic a snažíme se posilovat jejich patriotismus, ukázat jim, že stále je co objevovat. Témata procházek postupně specifikujeme během příprav festivalu, předběžně však uvažujeme o tématu „Město a voda“. Finální program bude vznikat na jaře.

Součástí festivalu je také projekt Hurá dovnitř!, který měl v roce 2013 premiéru v Praze a postupně se rozšiřuje do dalších měst. Zájemcům umožňuje návštěvu významných domů, které jsou pro tuto příležitost volně zpřístupněny veřejnosti v průběhu několika hodin.

 

Film a architektura (30.9. - 4. 10. 2017)

Kino Světozor / Kino 35 / Prague Gallery

www.denarchitektury.cz / Film a architektura

V roce 2017 se chystáme navázat na témata navozená v předchozím ročníku i rozvíjet nová. Hlavní osu programu festivalu budou tvořit autorské filmy českých i zahraničních tvůrců se zaměřením na architekturu, design a urbanismus doplněné videoklipy a experimentálními filmy se stejnou tematikou. Hlavní důraz bude kladen na filmy, které zprostředkují aktuální témata, fenomény či problémy současné architektury a urbanismu širokému publiku.

Další akce

07. 09. 2022 Konference
08. 09. 2022
08. 09. 2022
09. 09. 2022 Konference
14. 09. 2022 Konference