Konference DIGI 2015 – Využití digitálních technologií v památkové péči
Představení širokého spektra možností a služeb digitální dokumentace v oblasti památkové péče

Praha 4, Vídeňská 1958/9, Kongresový sál IKEM, Objekt A  26. - 27. listopadu 2015
Záštitu nad konferencí převzal Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace

Tematické okruhy konference
Současné i nové metody dokumentace kulturního dědictví s využitím nejmodernějších digitálních technologií, které se používají v památkové péči u nás i v Evropě

  • Sběr dat v oblasti dokumentace památek (skenování, fotogrammetrie, fotodokumentace, multisnímková fotografie ad
  • Zpracování, archivace a prezentace nasnímaných dat (BIM, modely, řezy, publikace a prezentace nasnímaných dat)
  • Aplikační studie a realizace v praxi
  • Digitalizace historických dokumentů, knih a fotografií

Program konference - ZDE

Nutná registrace k účasti: [email protected] / www.digi2015.cz

DIGI2015 Pozvánka


Další akce

01. 06. 2022 00:00
02. 06. 2022 10:00 Konference
02. 06. 2022 19:30 Přednáška
02. 06. 2022 19:30
14. 06. 2022 08:30 Webinář