30.11 - 2.12. 2016 v městském kulturním domě Elektra, Luhačovice

Objekty krajinářské architektury mohou být krásné a oblíbené. Je to ale dostatečný argument? Moderní pojem „zelená infrastruktura“ označuje systém zeleně, který přináší benefity člověku, přírodě i rozpočtu. Park, který je zároveň účinným protipovodňovým opatřením nebo zelená střecha či fasáda, díky níž klient ušetří, nejsou pouze koncepty na papíře. Podobné projekty už existují i v ČR! Ukážeme Vám je. Chcete je projektovat také? Povíme jak na to. A přidáme neprůstřelné argumenty, proč se nový přístup k tvorbě zeleně vyplácí. 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE

Středa 30.11. 2016

Blok I.: Proč zelená infrastruktura?

Vliv klimatické změny na vegetaci 
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. | ředitel ČHMÚ – pobočka Brno, vysokoškolský pedagog MENDELU

Systém zelené infrastruktury v Německu 
Dipl. Ing. Till Rehwaldt | krajinářský architekt, Rehwaldt Landschaftsarchitekten, s pobočkami v Drážďanech, Berlíně a Pekingu), prezident Svazu německých krajinářských architektů (BDLA), nositel německé ceny za architekturu 2009 (Deutscher Landschaftsarchitektur preis) za projekt ULAP PlatzBerlin-Mitte

Zelená infrastruktura po česku 
doc. Ing. Pavel Šimek1, Ph.D., Ing. Pavel Šimek2 | 1krajinářský architekt, jednatel ateliéru Florart, vysokoškolský pedagog, ZF MENDELU Lednice, držitel ocenění Park roku 2014 za návrh lesoparku na ostrově Santos v Sušici, 2doktorand Ústavu plánování krajiny, ZF MENDELU

Co můžeme čekat od "smart city"? (příprava a realizace v Praze 3)
Ing. Jana Caldrová | vedoucí Odboru ochrany životního prostředí Praha 3, členka správní rady SZKT  

Smart-city a zelená infrastruktura v širších souvislostech
Ing. Stanislav Flek | spolumajitel firmy Arboeko - intenzivně se věnuje oborovému marketingu a dále kriteriím kvality rostlinného materiálu 

Jak souvisí zelená infrastruktura s rodinnou zahradou  
Ing. Jana Pyšková | krajinářská architektka, členka správní rady SZKT, členka vítězného týmu Nejkrásnější zahrada 2016, autorka Zahrady roku 2012

Rodinný dům s mokřadní střechou, mokřadní fasáda Liko-Noe 
Ing. Michal Šperling | specialista na kořenové čističky, spolumajitel firmy Kořenovky.cz

Společenský večer s občerstvením a hudebním programem 

Čtvrtek 1.12. 2016

Blok II.: Stromy

Stromy – chladící fontány na sluneční pohon 
doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. | biolog a chemik, ředitel ENKI, o.p.s. při Třeboňském inovačním centru, vysokoškolský pedagog (PřF UK, ČZU v Praze, University od AppliedScienced Turku (FIN)

Jaké druhy rostlin odolají nehostinnému klimatu města? 
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc. | přední český dendrolog, vysokoškolský pedagog ZF MENDELU Lednice

Jak přesazovat vzrostlé stromy
Lukáš Kaprál | jednatel firmy COVENANT zahrady a parky s.r.o. 

Blok III.: Voda 

Zelené střechy – systémová řešení

Proč přizvat vodohospodáře k vašemu projektu? 
doc. Ing. David Stránský, Ph.D. | vodohospodář se zaměřením na městskou hydrologii, vysokoškolský pedagog (ČVUT)

Jak hospodařit se srážkovou vodou ve městě? 
Ing. Jiří Vítek | vodohospodář, jednatel ateliéru JV PROJEKT, spoluautor odborných publikací

Význam půdy pro vodní režim krajiny 
Ing. Jan Vopravil, Ph.D. | vedoucí Oddělení pedologie a ochrany půdy ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy,v.v.i.

Blok IV.: Travnaté plochy

Péče o travnaté plochy v našich sídlech v měnícím se klimatu
Ing. Marek Hamata1, Ing. Jakub Hamata2 1pedagog na KZA a K, ČZU v Praze, 2absolvent SZaŠ Mělník a oboru Management zahradních a krajinářských úprav na ZF MENDELU 

Úskalí managementu povýsevové péče travnatých a travobylinných ploch v sídlech 
Ing. Marie Straková, Ph.D. | jednatelka firmy Agrostis Trávníky, s.r.o  

Blok V.

Poster session

Valná hromada SZKT

Společenský večer

Klubové promítání: Otakar Kuča: Zeleň věc veřejná | dokumentární film o předním krajinářském architektovi, 2016, ČR, 22 min

Pátek 2.12. 2016

Blok VI.: (Nejen) finanční argumenty pro zeleň

Metody ekonomického hodnocení zeleně 
Ing. Zuzana Těťálová | nezávislá profesionálka, absolventka ČZU Praha

Ekonomické aspekty přírodě blízkých adaptačních opatření na změnu klimatu
 Ing. Jiří Louda, Ing. Jan Macháč | environmentální ekonomové, VŠE a UJEP, podílí se na projektu UrbanAdapt

Blok VII.: My to umíme

Dva projekty: voda ve městě, voda v krajině 
Ing. Tomáš Havlíček | jednatel Atelieru FONTES, s.r.o. se zaměřením na ochranu, tvorbu a využití krajiny – zejména z vodohospodářského hlediska

Park u Rakováčku, Rokycany
Ing. arch. Zdeňka Zymáková | architektka činná v atelieru Headhand architekti

Stromy a hospodaření s dešťovou vodou (strukturální substráty atd.) 
David Hora, DiS. | profesionální arborista - konzultant, jednatel ve společnosti Treewalker, s.r.o.

Park desetiletí 
Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. | vysokoškolský pedagog na ZF MENDELU, krajinářský architekt, jednatel Ateliéru Krejčiříkovi 

--------------------------------------------------------

Garant programu 2016: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. 
Konferenci moderuje: RNDr. Blažena Hušková 

*Změny v programu vyhrazeny

Organizační informace

Přihlášení: Vyplňte, prosím, on-line závaznou přihlášku. V případě, že to z jakéhokoliv důvodu není možné, obraťte se na nás (kontakty níže) a domluvíme se na přihlášení jiným způsobem např. klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo emailem. 

Člen SZKT: 2650Kč
Člen SZKT - mimořádný: 900Kč
Nečlen: 3250Kč
Nečlen-student: 1200Kč
Člen slovenské SZKT: 2650Kč

 Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na [email protected] nebo 257 323 953)

 

Další akce

01. 06. 2022 00:00
02. 06. 2022 10:00 Konference
02. 06. 2022 19:30 Přednáška
02. 06. 2022 19:30
14. 06. 2022 08:30 Webinář