Téma: Hospodaření s vodou v krajině městské i volné

Listopadový přednáškový den je věnován tématu hospodaření nejen s dešťovou vodou v zastavěném území i volné krajině.

Téma přírodě blízkého hospodaření s dešťovou vodou považujeme za jedno z velmi aktuálních a důležitých pro práci krajinářského architekta. Seminář představí projekty, které vedou k udržení vody v krajině volné i městské. Zařízení věnovaná hospodaření s dešťovými vodami jsou taková, která podporují výpar, vsakování a pomalý odtok do lokálního koloběhu vody. Patří sem i opatření, která alespoň určitým způsobem přispívají k zachování přirozeného koloběhu vody.
Cílovou skupinou pravidelných odborných setkání je nejen odborná veřejnost z členské základny ČKA, ale také studenti a státní správa – z oboru územního plánování a investic.

Téma přírodě blízkého hospodaření s dešťovou vodou považujeme za jedno z velmi aktuálních a důležitých pro práci krajinářského architekta. Seminář představí projekty, které vedou k udržení vody v krajině volné i městské. Zařízení věnovaná hospodaření s dešťovými vodami jsou taková, která podporují výpar, vsakování a pomalý odtok do lokálního koloběhu vody. Patří sem i opatření, která alespoň určitým způsobem přispívají k zachování přirozeného koloběhu vody.
Cílovou skupinou pravidelných odborných setkání je nejen odborná veřejnost z členské základny ČKA, ale také studenti a státní správa – z oboru územního plánování a investic.

Program přednáškového dne:

9:30 – 10:00                       registrace

10:00 – 10:15                     úvodní slovo, přivítání

                                            PSKA – Ing. Lenka Vyhnálková  

10:15 – 10:35                     Ing. Klára Salzmann PhD. Koncepční řešení vody v krajině i sídle

10:35 – 10:55                     RNDr. Jan Pokorný CSc. - Sluneční energie, voda a rostliny utvářejí klima

10:55 – 11:15                     DOC. Ing. David Stránský Ph.D.Současnost a budoucnost

                                           – hospodaření s dešťovou vodou ve městech

11:15 – 11:35                     Ing. Jana Pyšková  – Malé věci nejsou málo – hospodaření s dešťovou vodou

                                           má smysl i na nejmenší zahradě rodinného domu

11:35 – 12:05                     přestávka s občerstvením

12:05 – 12:25                     Ing. Adam Vokurka Ph.D. Retence vody v krajině – objekty a opatření

                                            pro její zvýšení

12:25 – 12:45                     Ing. Vojtěch Joura – Vodní nádrž v Parku pod Plachtami – zkušenosti

                                           „vodaře“ z mezioborové spolupráce v procesu od studie po realizaci

12:45 – 13:05                     Ing. Petr Förchtgott Vodní nádrž v Parku pod Plachtami – kompoziční

                                           těžiště parku, zkušenosti s fungováním na principech biologické rovnováhy

13:05 – 13:25                     přestávka na kávu

13:25 – 14:25                     panelová diskuse za účasti přednášejících

14:30                                  shrnutí

 

Cena:

člen ČKA 500,- Kč
zaměstnanci státní správy 700,- Kč
studenti 100,- Kč
ostatní 1000,- Kč

Cena obsahuje zápisné semináře, lektorné a občerstvení.
Vzdělávací fórum je realizováno v rámci Celoživotního profesního vzdělávání ČKA.


Registrace a přihlášky na adrese [email protected], telefon +420 273 167 480.

Další akce

17. 07. 2022 15:00 Vernisáž
07. 09. 2022 09:00 Konference
15. 09. 2022 09:00
15. 09. 2022 10:00 Konference
09. 11. 2022 09:00