Autorské dílo a autorská spolupráce

 

První letošní fórum je věnováno tématu autorské spolupráce nejen mezi kolegy architekty obecně.

 

18. května 2018 (pátek), od 9:30

Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1

Téma autorské spolupráce, je na první pohled celkem jednoduché, ovšem v době, kdy se na projektu podílí několik architektů a také na něm pracuje velká skupina odborníků se mnohdy jednoznačnost rozpadá. Všichni zúčastnění do živého procesu projektové přípravy v jednotlivých fázích přináší nejen nové poznatky a střípky, ale také své ambice, které mnohdy vedou k nedorozumění, kdo je autorem či spoluautorem architektonického díla, nebo co vlastně za architektonické dílo lze považovat a za co kdo zodpovídá..

Cílovou skupinou pravidelných odborných setkání je nejen odborná veřejnost z členské základny ČKA, ale také studenti a státní správa – z oboru územního plánování a investic.

Program přednáškového dne:

9:30 – 10:00

registrace

10:00 –10:15

 

úvodní slovo, přivítání

PSKA – Petr Velička

10:15 – 10:45

 

 Mgr. Ing. Daniela Rybková  - právní poradce představenstva ČKA

10:45 – 11:15

 Prof. Petr Hrůša

11:15 – 11:45

 Ing. Vladimír Sitta

11:45 – 12:30

 Panelová diskuse za účasti přednášejících

12:30 – 13:00

 přestávka s občerstvením

13:00 – 13:30

Ing. Jakub Chvojka

13:30 – 14:00

Ing. Zdenek Sendler

14:00 – 14:15

přestávka na kávu

14:15 – 15:00

panelová diskuse za účasti přednášejících

15:00

Shrnutí, závěrečné slovo a rozloučení

 

 

Cena:                                   

člen ČKA                                                          500,- Kč

zaměstnanci státní správy                                 700,- Kč

studenti                                                             100,- Kč

ostatní                                                              1000,- Kč

 Platební údaje: 

Číslo účtu: 279316984/0300

Variabilní symbol: 4180518

Poznámka: jméno účastníka


Cena obsahuje zápisné semináře, lektorné a občerstvení.

Vzdělávací fórum je realizováno v rámci Celoživotního profesního vzdělávání ČKA. Přihlásit se na fórum je možné na adrese [email protected],  telefon +420 273 167 480  nejlépe do 15. 5. 2018.

Další akce

24. 05. 2022 09:00 Seminář
24. 05. 2022 10:00
28. 05. 2022 15:00
01. 06. 2022 00:00
02. 06. 2022 10:00 Konference