Autorské dílo a autorská spolupráce

Fórum krajinářské architektury je věnováno tématu autorské spolupráce nejen mezi kolegy architekty obecně.

                                         19. října 2018 (pátek), od 9:30

Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1

Téma autorské spolupráce, je na první pohled celkem jednoduché, ovšem v době, kdy se na projektu podílí několik architektů a také na něm pracuje velká skupina odborníků se mnohdy jednoznačnost rozpadá. Všichni zúčastnění do živého procesu projektové přípravy v jednotlivých fázích přináší nejen nové poznatky a střípky, ale také své ambice, které mnohdy vedou k nedorozumění, kdo je autorem či spoluautorem architektonického díla, nebo co vlastně za architektonické dílo lze považovat a za co kdo zodpovídá.

Cílovou skupinou pravidelných odborných setkání je nejen odborná veřejnost z členské základny ČKA, ale také studenti a státní správa – z oboru územního plánování a investic.

Program přednáškového dne:

9:30 – 10:00

 registrace

10:00 –10:15

 

 úvodní slovo, přivítání

 PSKA – Petr Velička

10:15 – 10:45

 

 Mgr. Ing. Daniela Rybková  - právní poradce představenstva ČKA

10:45 – 11:15

 Prof. Petr Hrůša

11:15 – 11:45

 Ing. Vladimír Sitta

11:45 – 12:30

 panelová diskuse za účasti přednášejících

12:30 – 13:00

 přestávka s občerstvením

13:00 – 13:30

Ing. Jakub Chvojka

13:30 – 14:00

 Ing. Zdenek Sendler

14:00 – 14:15

 přestávka na kávu

14:15 – 15:00

 panelová diskuse za účasti přednášejících

15:00

 shrnutí, závěrečné slovo a rozloučení

 

 

Cena:                        

člen ČKA                                    500,- Kč

zaměstnanci státní správy           700,- Kč

studenti                                       100,- Kč

ostatní                                       1000,- Kč

 

Cena obsahuje zápisné semináře, lektorné a občerstvení.

Vzdělávací fórum je realizováno v rámci Celoživotního profesního vzdělávání ČKA.

 

Platba na účet:  279316984/0300

variabilní symbol 4181019

do poznámky prosím uveďte jméno účastníka semináře. 

 Přihlásit se na fórum je možné na adrese: [email protected]  telefon 273 167 480

Další akce

28. 05. 2022 14:00
28. 05. 2022 14:00 Jiné
01. 06. 2022 00:00
02. 06. 2022 10:00 Konference
02. 06. 2022 19:30 Přednáška