Diskuzní fórum o krajinářské architektuře

Aktuální informace z činnosti pracovní skupiny pro KA

 

9. listopadu 2018 (pátek), od 10:00

Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1

 

Na posledním letošní setkání na půdě komory architektů vás seznámíme s agendou pracovní skupiny krajinářská architektura a s aktuálními tématy u nás i v Evropě. Zástupci PSKA a české sekce IFLA shrnou společné aktivity v posledním roce na české i mezinárodní scéně krajinářské architektury, které považují za prioritní a představí jejich aktuální situaci a plány na rok příští.  Prezentovány budou mimo jiné „Standardy profesních výkonů a souvisejících činností – Krajinářská architektura“. Seznámíme Vás s oficiálním „Stanoviskem České komory architektů ve věci regulace profese „krajinářský architekt“ v souvislosti s podaným podnětem k legislativní iniciativě České republiky pro sjednocení pravidel pro výkon profese „krajinářský architekt“ v návaznosti na spolupráci s českou sekcí IFLA v této věci.

V odpoledním bloku se počítá s oborovou diskuzí nad aktuálními tématy a jejich souvislostmi pro obor krajinářská architektura.

Cílovou skupinou diskusního setkání jsou krajinářští architekti a odborná veřejnost nejen z členské základny ČKA, popřípadě studenti oborů architektury.

 

Program přednáškového dne:

10:00 – 10:30                         registrace

10:30 – 10:35                         úvodní slovo, přivítání

                                                Ing. Lenka Vyhnálková (členka PSKA)

10:35 – 11:35                          Seznámení s činností pracovní skupiny KA                                                                                                               (standardy a honoráře, regulace profese na evropské úrovni)

                                                 Ing. Petr Velička (předseda PSKA)

                                                 Seznámení s publikací Standardy profesních výkonů a souvisejících činností

                                                 Ing. Jakub Chvojka (člen PSKA)

                                                 Report z valného shromáždění IFLA Europe

­                                                 Ing. Jana Pyšková (předsedkyně ČAKA)

                                                 Regulace profese na evropské úrovni

                                                 Ing. Eva Jeníková (členka PSKA, delegátka IFLA Europe)

                                                 Seznámení s činností na Rady vlády pro udržitelný rozvoj

                                                 Ing. Klára Salzmann Ph.D. (členka PSKA)

11:35 – 12:15                           přestávka s občerstvením

12:15 – 14:45                           panelová diskuse za účasti přednášejících

14:45 – 15:00                           shrnutí, závěrečné slovo, rozloučení

                                                                    

Účast na diskuzním Fóru je bezplatná, kapacita je omezena.

Vzdělávací fórum je realizováno v rámci Celoživotního profesního vzdělávání ČKA.

Přihlásit se na fórum je možné na adrese [email protected], telefon +420 273 167 480 nejlépe do 6. 11. 2018.

 

Další akce

24. 05. 2022 09:00 Seminář
24. 05. 2022 10:00
28. 05. 2022 15:00
01. 06. 2022 00:00
02. 06. 2022 10:00 Konference