KDY: v úterý 31. října 2017 od 10:00 do 13:00

KDE: Kancelář ČKA, Josefská 34/6, Praha


Česká komora architektů zahajuje sérii FÓRUM LEGISLATIVA.
Fóra přináší možnost více se seznámit s problematikou legislativní ve vztahu ke stavebnímu právu a práci autorizovaných osob.
Fórum je zaměřené na otázky týkající se realizace staveb ve vztahu k autorizovaným osobám a výkonu jejich profese.

Program:

Dozorová oprávnění stavebního úřadu

 • právní rámec výkonu dozoru
 • pojem stavební závada
 • pojmy veřejný vs. soukromý zájem
 • povinnost vs. možnost stavebního úřadu

Kontrolní prohlídka stavby

 • důvody nařízení provedení kontrolní prohlídky stavby
 • účastníci kontrolní prohlídky
 • vstup stavebního úřadu na pozemky a do staveb
 • expertní součinnost
 • nástroje kontrolní prohlídky stavby – výzva a rozhodnutí stavebního úřadu

Nezbytné úpravy

 • důvody nařízení nezbytných úprav
 • nařízení nezbytných úprav ve vztahu k legálnosti existence a užívání stavby
 • pojmy „veřejný zájem“ a „prokazatelně významné“ ohrožení
 • procesní otázky – zahájení řízení, účastníci a jejich námitky, úkony stavebního úřadu, obsah rozhodnutí a jeho vykonatelnost
 • pojmy „náhrada újmy“ a „stavební příspěvek“

Neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce

 • rozdíl mezi oběma instituty
 • procesní otázky – zahájení řízení, účastníci a jejich námitky, úkony stavebního úřadu, formy rozhodnutí a jejich vykonatelnost

Vyklizení stavby

 • důvody nařízení vyklizení stavby
 • procesní otázky – zahájení řízení, okruhu povinných osob, možnost spojit s jiným druhem správního řízení,
 • bytové náhrady

Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě

 • procesní otázky – podmínky zahájení řízení, možnosti spojit s hlavním správním řízením, okruhu účastníků řízení a jejich námitky, obsah rozhodnutí
 • neurčitý právní pojem „vytvoření podmínek“ k provedení stavby, nařízení prací apod.

Námitky účastníků řízení a možnosti jejich řešení

Obsah FÓRA je zaměřen na praktické otázky s využitím judikatury správních soudů, metodických stanovisek ministerstev, zejména Ministerstva pro místní rozvoj a stanovisek veřejného ochránce práv.

Součástí jednotlivých částí bude diskuze.

 

Přednášející:

JUDr. Jana Vašíková, právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva a památkové péče

JUDr. Stanislava Neubauerová, právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

Fórum se koná ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv.

 
Registrace a přihlášky

Renáta Rettová, [email protected], telefon +420 273 167 480

Registrační poplatek:

člen ČKA a ČKAIT 500,- Kč
zaměstnanci státní správy 700,- Kč
studenti 100,- Kč
ostatní 1.000,- Kč

Cena obsahuje zápisné na fórum, lektorné a občerstvení.
Vzdělávací fórum je realizováno v rámci Celoživotního profesního vzdělávání ČKA a ČKAIT.

Další akce

19. 01. 2022 08:30
20. 01. 2022 08:30 Konference
20. 01. 2022 09:00 Webinář
20. 01. 2022 10:00 Webinář
20. 01. 2022 10:00 Fórum