KDY: ve čtvrtek 19. října 2017 od 10:00 do 14:00

KDE: Kancelář ČKA, Josefská 34/6, Praha

 

FÓRUM MĚSTSKÝ ARCHITEKT.

 k problematice vztahu volených zástupců měst a městských architektů

Jak posílit uplatnění architektury při správě a rozvoji sídel? 

Anonce „Fóra MA 2017“:

Máte svého městského architekta a „splakali jste nad výdělkem“? Rozmýšlíte si zřídit pozici městského architekta a máte obavy, abyste „nesáhli vedle“? Máte pocit, že s politickou reprezentací města nemůže architekt vyjít ani po dobrém ani po zlém? Pak jste ti správní účastníci Fóra městských architektů. Neb již staří Řekové měli svá fóra, kde probíhal společenský dialog a výměna praktických zkušeností. Což již od té doby patří mezi nejefektivnější „hnací motory“ rozvoje lidské společnosti.

Zaměření „Fóra MA 2017“:

Správa a řízení města je nelehký úkol: starost o fungování sídla, správu majetku, zajištění služeb obyvatelům, řízení městských organizací, hospodaření se vždy příliš nízkým rozpočtem, konfrontaci s opozicí atd. Zůstávají při jeho naplňování komunálním politikům vůbec  ještě síly na něco jiného?

Musí! Protože mají ještě jeden, možná ten vůbec nejdůležitější a nejzodpovědnější úkol: 

totiž uchování a rozvoj urbanistických a architektonických hodnot, které mají po dobu svého mandátu svěřeny do péče. Musí chránit a rozvíjet architektonické dědictví a nadčasové urbanistické koncepce a postupně nahrazovat ty přežilé. Musí spolehlivě odlišit, které jsou které. Musí využívat postupy a činit rozhodnutí, aby vznik architektonická kvality a kultivace prostředí byl zákonitým důsledkem, nikoliv výsledkem náhody.

Bez odborné záštity městského architekta je to prakticky nemožné. A s ní? Právě na to by mělo fórum přinést odpověď.

Témata „Fóra MA 2017“: 

V ČR postupně roste počet sídel, ve kterých se politické garnitury rozhodly ustavit pozici městského architekta. Ve většině z nich je to pro obě strany (MA resp. radnice) tak trochu „zkušebního provoz“.  A také příležitost sdělit, resp. dozvědět se, co funguje a co ne. A proč. Ty zkušenosti jsou nedocenitelné – jak pro zlepšení činnosti MA a vzájemných vztahů s politiky v sídlech, které již městského architekta mají, tak pro ta sídla, která zatím váhají.

Zde jsou tematické okruhy, kterých bychom se měli na „Fóru MA 2017“ dotknout:

 1. Naplnění očekávání
 2. Vztahy
 3. Náplň činnosti, kompetence a zodpovědnost
 4. Střet zájmů
 5. Role odborné architektonické veřejnosti sídla 

Přednášející:  

 1. p. Jaroslav Paznocht – starosta, Středokluky
 2. Mgr. Otto Chmelík, předseda Komise urbanistiky a životního prostředí, MÚ Děčín
 3. Ing.arch. Ondřej Beneš – městský architekt, Děčín
 4. Mgr. Radim Vetchý – starosta, Lanškroun
 5. Ing.arch. Petr Buryška – Spolek šlapanických architektů
 6. p. Petr Hájek – starosta, Ústí nad Orlicí
 7. Ing.arch. Eva Kováříková–Brandová – městská architektka, Klatovy

Po každém příspěvku bude následovat diskuse, polemika, sdílení zkušeností, což je hlavním smyslem fóra.

Těšíme se na setkání s Vámi, které pro vás připravila pracovní skupina Urbanismus

 Ing.arch. Milan Košař, předseda pracovní skupiny Urbanismus

 

Registrace a přihlášky Renáta Rettová, [email protected], telefon +420 273 167 480 .

Registrační poplatek:

člen ČKA 500,- Kč
zaměstnanci státní správy 700,- Kč
studenti 100,- Kč
ostatní 1.000,- Kč

Cena obsahuje zápisné na fórum, lektorné a občerstvení.
Vzdělávací fórum je realizováno v rámci Celoživotního profesního vzdělávání ČKA.

Další akce

26. 10. 2021 08:30 Webinář
26. 10. 2021 09:30 Konference
26. 10. 2021 15:00 Přednáška
28. 10. 2021 09:00 Konference
29. 10. 2021 10:00 Webinář