Součástí mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha je v letošním roce druhý ročník mezinárodního výtvarně-architektonického projektu pro děti 4. a 5. tříd základních škol Hravý architekt, konaný pod záštitou Ivany Zemanové. Projekt se již v roce 2013 setkal s velmi pozitivním ohlasem, proto organizátoři pokračují v tradici každoročních setkání dětí po zahájení nového školního roku na Pražském hradě.
V letošním roce se projektu účastní a na Pražský hrad přijedou i děti z dalších zemí Visegrádské 4: Slovenska, Polska a Maďarska. Do projektu se zapojily rovněž děti z Itálie, která bude předsedat Evropské Unii. Celkem se Hravého architekta 2014 zúčastní více než 800 dětí.

Po dokončení práce děti vybraly ty nejlepší obrázky, které budou v rámci festivalu představeny v samostatné expozici na výstavě v Jiřském klášteře na Pražském hradě, ve dnech 15. 9. – 12. 10. 2014. Třídy, které na projektu pracovaly, tady také stráví celý den: v doprovodu svých pedagogů si prohlédnou výstavu Hravý architekt, obdrží dárky od partnerů a organizátorů a ve skupinách se zúčastní připraveného programu. Například na Plečnikově vyhlídce pro ně organizátoři ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a známými osobnostmi architektury připravují úžasné tvůrčí ateliéry, setkání se známými architekty, nebo prohlídku Jižních zahrad.

Základní informace o projektu
Charakteristika: mezinárodní výtvarně-architektonický projekt pro děti 4. a 5. tříd základních škol, konaný v rámci mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha
Organizátoři: Hravý architekt (www.hravyarchitekt.cz), Správa Pražského hradu a festival Architecture Week Praha

Hravý architekt 2014

Další akce

17. 07. 2022 15:00 Vernisáž
07. 09. 2022 09:00 Konference
15. 09. 2022 09:00
15. 09. 2022 10:00 Konference
09. 11. 2022 09:00