5. konference

"PROČ A NAČ SE PTÁT?"
Metodika zadávání územních plánů velkých měst

Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT pořádá každý rok pracovní a programovou konferenci na aktuální témata v oblasti urbanismu, plánování, projektování a stavění sídel.

Konference se vždy věnuje převážně otázkám současného plánování a jeho vazeb na reálné stavění a pozitivní rozvoj měst. Na základě pokládání otázek vznikla INVENTURA URBANISMU jako cyklus intenzivních setkání, platforma, jejímž smyslem je periodicky mapovat stav urbanismu v Česku a usnadnit tak reflexi oboru.

Uplynulé ročníky nesly tyto podtituly:
IU 2010: O co opravdu jde?
IU 2011: Co je to vlastně město?
IU 2012: Jak plánovat město? Tendence, metody, přístupy.
IU 2013: Jak zadávat územní plány?

Letošní ročník se věnuje závěrečným výstupům výzkumu v oblasti aktuálních tendencí v plánování a rozvoji měst ve vztahu k zadávání územních plánů.

Více informací o konferenci >>

Pozvánka >>

iu2014 pozvanka tisk page 001

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference