„JAK UČIT ARCHITEKTY VENKOVU?“

Výzkumný projekt Venkov – Architektura – Výuka

Praha - Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT pořádá každý rok pracovní a programovou konferenci na aktuální témata v oblasti urbanismu, plánování, projektování a stavění sídel. Konference se vždy věnuje převážně otázkám současných tendencí a potřeb a jejich vazbám na reálné stavění a pozitivní rozvoj sídel.

27. 11. 2015 (pátek), 9–17 hod., Fakulta architektury ČVUT v Praze

Letošní ročník se věnuje výstupům ze zkoumání aktuálních témat věnovaných projektování a plánování na českém venkově.

Smyslem celého projektu je hledat způsoby hodnotné výuky budoucích architektů v oblasti navrhování venkovských osídlení. A to ve všech měřítcích a formátech, od domu přes veřejný prostor k územním plánům. Nejde o obecnou debatu o venkově, ale především o reflexi práce architekta v prostředí malých obcí a obydlené a osídlené krajiny. Prostředkem této reflexe je pracovní setkávání různých odborníků i poučených laiků ochotných a schopných vzájemně si sdělovat zkušenosti s architektonickou tvorbou ve venkovském prostředí. Smyslem setkávání a formulovaných poučení je vytvořit prostor pro širokou debatu, pořádat a prezentovat různé přístupy k navrhování a v neposlední řadě kompletovat podklady pro výuku na architektonických školách. Protože teprve poučení absolventi a odborníci se mohou stát významnými partnery státu, obcí, organizací a občanů při zdravém rozvoji venkova. 

Program

1. BLOK – prezentace Programového projektu hl. m. P 2013–15 Metodika zadávání územních plánů aplikovaná na venkovské prostředí

2. BLOK – prezentace přístupů vybraných ateliérů českých architektonických škol na různá venkovská témata

3. BLOK – prezentace a reflexe odpovědí na otázky:

V čem je práce architekta odlišná ve městě a na venkově?
Jaká jsou zásadní témata dnešního venkova pro práci architekta?
Kteří profesionálové spolupracují a jaké podstatné informace jsou třeba?

Tisková zpráva zde

iu2015 pozvanka

Další akce

04. 07. 2022 10:00 Konference
17. 07. 2022 15:00 Vernisáž
07. 09. 2022 09:00 Konference
15. 09. 2022 09:00
15. 09. 2022 10:00 Konference