Organizátor: Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, z.s.

Téma: Občanské vybavení 

Plánovány jsou tyto přednášky: Principy a pravidla OV, Dostupnost veřejných infrastruktur, Koncepce sociálních služeb MPSV, Transformace industriálního území Ruzyně, Kulturní dům Lanškroun, Komplexní řešení OV v příkladech, Transformace ústavních zařízení na služby poskytované v komunitě atd.

Místo konání: stream z Nadace ABF v Praze

Termín konání: 15. - 16. dubna 2020

Konference je zařazena do celoživotního profesního vzdělávání ČKA a je ohodnocena 5 body.  

Více informací

Další akce

10. 03. 2021 09:00 Webinář
10. 03. 2021 16:00 Webinář
10. 03. 2021 16:00
16. 03. 2021 10:00
16. 03. 2021 10:00 Webinář