6. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA : ARCHITEKTURA A URBANISMUS NA FA VUT V BRNĚ

datum konání: pátek 11. 11. 2016
pořadatel: Fakulta architektury VUT v Brně
místo konání: Fakulta architektury VUT v Brně, Poříčí 5, 639 00 Brno, aula A310, aula A118
účastníci: studenti doktorského studijního programu FA VUT v Brně, FA ČVUT Praha a FA STU Bratislava

Konference bude setkáním studentů doktorského studia z České republiky a ze Slovenska, uspořádaným za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků mezi výzkumnými pracovišti a mladými výzkumníky. Studenti ve dvou tematických okruzích architektura a urbanismus budou v jednom dni prezentovat dosavadní výsledky svého výzkumu se zaměřením na téma svojí disertační práce. Letošní 6. ročník konference navazuje na předchozí ročníky pořádané v letech 2011 a 2014 v Praze, v letech 2012 a 2015 v Bratislavě a v roce 2013 v Brně.

Vědecký výbor konference vybere z příspěvků ty které budou prezentovány autorským posterem na výstavě a příspěvky prezentované powerpointovou prezentací. Vybere příspěvky k publikování ve sborníku konference indexovaném v databázi Google Scholar a dále vybere příspěvky k předložení redakčním radám odborných recenzovaných časopisů Urbanismus a územní rozvoj (ISSN 1212-0855) a Architektúra & urbanizmus (ISSN 0044-8680). Redakce časopisů si vyhrazují právo požadovat úpravu příspěvků dle zvyklostí časopisu.

Důležité termíny:
Termín podání přihlášky: do 31. 5. 2016
Termín byl prodloužen do: 7. 6. 2016
Termín pro potvrzení přijetí příspěvku: 17. 6. 2016
Termín zaslání fulltextů, recenzí a posterů: do 16. 9. 2016
Doručené příspěvky posoudí vědecký výbor konference. Informace o přijetí či nepřijetí příspěvku bude doručeno každému zájemci individuálně.
Účast na konferenci je bezplatná.

Vědecký výbor:
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. (FA VUT Brno)
doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. (FA VUT Brno)
doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc. (FA VUT Brno)
prof. Ing. arch. Koutný Jan, CSc. (FA VUT Brno)
doc. Ing. arch. Karel Havliš (FA VUT Brno)
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D. (FA VUT Brno)
Univ.-Prof. Dipl. Arch. ETH Dr. Christian Hanus (DU Krems)
Ing. arch. Peter Morgenstein, Ph.D. (DU Krems)
doc. Ing. arch. Irena Fialová (FA ČVUT Praha)
doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. (FA ČVUT Praha)
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (FA STU Bratislava)
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (FA STU Bratislava)

Adresa k podávání přihlášek a příspěvků: 

Výstupy:
Vybrané postery budou prezentovány na doprovodné výstavě. Vybrané příspěvky budou otištěny ve sborníku. Vybrané příspěvky budou předloženy redakčním radám odborných recenzovaných časopisů. Sborník konference bude publikován na webových stránkách konference: http://www.fa.vutbr.cz/konference/phd2016

Informace v angličtině: http://www.fa.vutbr.cz/pages/prispevek.aspx?ID=2376&lang=en

ED556014 6226 4051 A702 130C47EA5BA0[6]

Další akce

24. 05. 2022 09:00 Seminář
24. 05. 2022 10:00
28. 05. 2022 15:00
01. 06. 2022 00:00
02. 06. 2022 10:00 Konference