Vydavatel časopisu Smart Cities pořádá na začátku června první konferenci na téma chytrých měst v České republice s podtitulem „Jak nastartovat chytré město“. Konference má za cíl přinést konkrétní příklady z praxe a návody, které by politici, úředníci, malé a střední firmy, architekti i studenti mohli využít ve své práci.

Konference má urychlit přenos užitečných informací a tím i jejich dopad na správu českých a slovenských měst. V současné době plné informací různé kvality a s velkým množstvím informačních a vzdělávacích akcí má tato konference ambici představit to nejlepší, co lze momentálně nabídnout.

První den konference je věnován prezentacím úspěšných řešení z různých oblastí správy města. Zástupci měst Vídně, Prahy, Bratislavy a Brna a z menších měst pak Litomyšle, Trenčína, Vodňan a Púchova se ve svých vystoupeních vždy zaměří na konkrétní úspěšné řešení. Po vlastních prezentacích pak bude následovat diskuze nad přenositelností dobrých řešení do jiných měst a možné spolupráci mezi městy. První den bude zakončen společenským večerem ve vile Tugendhat, kde mohou být zajímavé diskuzní náměty podrobněji probrány. První den bude moderovat televizní moderátorka Michaela Hergetová.

Druhý den konference je věnován nástrojům pro chytrá města, neboť jejich ovládnutí je pro další rozvoj a jeho tempo rozhodující. Kromě domácích odborníků a specializovaných firem přijedou i hosté ze zahraničí, konkrétně z Rotterdamu, Liverpoolu a Londýna. Právě zahraniční prezentace přinesou cenný pohled na různé modely spolupráce mezi městy, mezi městem a státem či města a inovativní malé firmy. První dva bloky tohoto dne bude moderovat šéfredaktor časopisu Smart Cities David Bárta. Poslední blok druhého dne je věnován veřejnému prostoru a bude jím provázet Rostislav Koryčánek.

Pořádáním konference časopisu Smart Cities chtějí organizátoři otevřít veřejnou diskuzi o dlouhodobém plánovaném rozvoji našich měst se zapojením občanské veřejnosti. 

Registrace: http://www.scmagazine.cz/konference/1/registrace

 

Program

1. DEN / 3. 6. 2014

12:15 Registrace
13.00 – 13.20 Úvod – David Bárta, šéfredaktor Smart Cities

Téma 1: Chytré město – mezi městem a občany / moderátorka Michala Hergetová, televizní ekonomická redaktorka a novinářka
13.20 – 13.40 Řešení energetické koncepce města Vídně – Bernd Vogl, senátní rada a vedoucí magistrátního oddělení 20 pro plánování v oboru energetiky
13.40 – 14.00 Strategický plán hl. města Prahy – Tomáš Ctibor, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy
14.00 – 14.20 Ako sa stat' smart city - Michal Feik, poradca primátora mesta Bratislavy
14.20 – 14.40 Brněnská podpora regionální inovační strategie – Jakub Rybář, Kancelář strategie města Brna
14.40 – 14.45 Projekt URBACT – Vladimír Jurík, člen redakční rady Smart Cities
14.45 – 15.00 Diskuze


Téma 2: Chytré město – programy finanční podpory / moderátor Petr Štěpánek, člen redakční rady Smart Cities
15.00 – 15.20 Prezentace Státního fondu životního prostředí - Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR
15.20 – 15.40 Prezentace Ministerstva pro místní rozvoj ČR
15.40 – 16.00 Diskuze

Téma 3: Malá chytrá města / moderátorka Michala Hergetová, televizní ekonomická redaktorka a novinářka
16.00 – 16.15 Kdyby nebyly ryby, nebyly by Vodňany – Pavel Janšta, místostarosta města Vodňany
16.15 – 16.30 Vize města Litomyšl, politická rohodnutí a jejich kontinuita – Michal Kortyš, starosta města Litomyšl
16.30 – 16.45 Pozůstatky průmyslové minulosti města Púchov. Břímě, nebo potenciál budoucího rozvoje? – Miroslav Kubičár, místostarosta města Púchov
16.45 – 17.00 Trenčín Si Ty – Martin Beďatš, vedoucí Útvaru hlavního architekta
17.00 – 17.20 Diskuze
 
19.00 – 22.00 Společenský večer, vila Tugendhat

 

2. DEN / 4. 6. 2014


Téma 4: Dopravní plánování / moderátor David Bárta, šéfredaktor Smart Cities
10.00 – 10.20 Jak vytvořit plán udržitelné městské mobility – Zbyněk Sperat, Centrum dopravního výzkumu, Brno
10.20 – 10.40 Příkladné řešení plánu udržitelné městské mobility v Rotterdamu – Van der Bend, Verkeersonderneming
10.40 – 11.00 Jak snížit náklady měst na řízení dopravy, seskupení měst – Mark Cartwright, UTMC
11.00 – 11.20 Connecting Liverpool. spolupráce města a inovativní firmy – Omar Lee, Red Ninja studio
11.20 – 11.50 Diskuze
11.50 – 12.50 Oběd

Téma 5: Chytré technologie / moderátor David Bárta, šéfredaktor Smart Cities
12.50 – 13.10 Smart hřiště pro děti – Komerční prezentace firmy HAGS
13.10 – 13.30 Komerční prezentace – Pokročilé metody detekce dopravních událostí, inovativní přístup k diagnostice komunikací, VARS BRNO
13.30 – 13.50 Komerční prezentace – možnost objednání
13.50 – 14.10 Komerční prezentace – možnost objednání
14.10 – 14.40 Diskuze

Téma 6: Veřejný prostor / moderátor Rostislav Koryčánek, teoretik architektury
14.40 – 15.00 Architektonické soutěže – Petr Lešek, Česká komora architektů
15.00 – 15.20 Intervence ve veřejném prostoru – Matúš Vallo
15.20 – 15.40 Městský mobiliář – Komerční prezentace firmy MMCITÉ

15.40 – 16.00 Aktivity ve veřejném prostoru i spolupráce na legislativních změnách – Yvette Vašourková a Igor Kovačevič
16.00 – 16.20 Umění ve veřejném prostoru – Pavel Karous
16.20 – 16.40 Diskuze
16.40 – 16.50 Závěrečné slovo – David Bárta, šéfredaktor Smart Cities

 

Konference časopisu Smart Cities

Další akce

01. 06. 2022 00:00
02. 06. 2022 10:00 Konference
02. 06. 2022 19:30 Přednáška
02. 06. 2022 19:30
14. 06. 2022 08:30 Webinář