Pravidelné setkání odborníků z oblasti architektury, územního plánování, ochrany stavebního dědictví a stavební kultury obecně.

Hlavním bodem programu je dvoudenní mezinárodní konference (11. a 12. října) věnující se aktuálním problémům kvality architektury a stavební kultury, určená pro odbornou veřejnost. Konference se budou účastnit více než dvě stovky osob, přičemž je očekávána účast zástupců asi 20 členských států Evropské unie. Řešená témata budou zahrnovat:

  • Nový evropský Bauhaus,
  • Davoská deklarace a následný proces,
  • příklady zahraničních politik architektury,
  • role státních architektů,
  • udržitelnost,
  • dostupné bydlení,
  • poválečná rekonstrukce sídel.

V rámci programu bude představena aktualizovaná Politika architektury a stavební kultury České republiky. K jednotlivým tématům proběhnou panelové diskuse. Paralelně s konferencí se předpokládá doprovodná akce pro děti.

Jednacím jazykem konference bude angličtina, zajištěno bude tlumočení do češtiny. Konference bude streamována.

Účast na konferenci i doprovodném programu bude zdarma, bude však nutná registrace, a to pro prezenční účast i pro sledování streamu. Registrace na konferenci bude spuštěna v druhé polovině srpna 2022.

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference