Křižovatky architektury: železnice_město_architektura

7. ročník odborné konference

Termín: 3. 6. 2015, 8.30-16.00 hod.
Místo: Kulturní sál Českých drah, Hlavní nádraží v Praze

Cílem konference je opět otevřít diskusi na celospolečensky aktuální téma - letos dopad vlivu železnice na urbanismus města vs. vracení ploch zpět městům a hledání nové funkce. Téma konference navazuje na výročí 170 let příjezdu prvního vlaku do Prahy a oslavy železnice po ČR. K diskusi budou přizvány všechny zájmové skupiny, kterými jsou především zástupci měst a obcí, dále památkáři, architekti, urbanisti, akademická obec, developeři, studenti a média.

V srpnu roku 1845, 20 let po vzniku první parostrojní železnice na světě, prolomil hradby a vjel i do Prahy první vlak. Do konce 19. století změnila železnice svět – protkala kontinenty od moře k moři, ovlivnila města, průmysl i životy lidí. O sto sedmdesát let později jsou nároky kladené společností na železniční dopravu jiné. Zvyšuje se rychlost a cestovní komfort, zmenšují se naopak požadavky na plošný rozsah staveb a zařízení pro dopravu. Nádraží i celé tratě jsou opouštěny, jiné se přestavují a do té doby obrovské drážní plochy se vrací zpět městu. Jak s nimi nakládat? Jak se vypořádat s jejich paměťovou dimenzí? A má železnice stále potenciál ovlivnit život stejně, jako měla na svém počátku? I na tyto otázky se pokusí reagovat letošní Křižovatky architektury.

Za přípravu programu konference zodpovídá programová rada složená z respektovaných odborníků a zástupců cílových skupin konference:

 • prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, proděkan FSv ČVUT v Praze, předseda programové rady
 • PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně MK ČR
 • Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel NTM
 • Mgr. Květa Vitvarová, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
 • Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D., FSv ČVUT v Praze, kARek architektonický ateliér
 • Ing. Petr Prokeš, České dráhy, a.s.
 • JUDr. Petr Bým, šéfredaktor, Stavební fórum

Na konferenci vystoupí mj.:

 • ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová,
 • náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková,
 • člen představenstva ČD František Bureš,
 • Petr Palička, Penta Investments,
 • náměstek primátora statutárního města Brna Matěj Hollan a další.

Témata konference:

 • železnice jako fenomén rozvoje měst a obcí
 • co železnice městům dala, co vzala a co jim vrací zpět
 • železniční infrastruktura: co a jak chránit?
 • město a koleje: urbanistické souvislosti
 • nádraží pro XXI. století

Oběd bude podáván ve Vládním salonku Českých drah, který není veřejnosti běžně přístupný.

Pro členy ČKA je snížené vstupné.
Kontakt
: Eva Pácaltová, , tel.: 739 003 161

Konference byla zařazena do programu celoživotního profesního vzdělávání České komory architektů. Vzdělávací program je ohodnocen 5 kreditními body.

Křižovatky architektury

Další akce

28. 05. 2022 14:00
28. 05. 2022 14:00 Jiné
01. 06. 2022 00:00
02. 06. 2022 10:00 Konference
02. 06. 2022 19:30 Přednáška