8. ročník konference na téma Kulturní krajina: proměny_tvorba_ochrana

KDY: 2. června 2016
KDE: Národní technické muzeum v Praze
REGISTRACE: více informací a registrace na www.krizovatkyarchitektury.cz

Členové ČKA mají 20% slevu na vstupném. Konference byla zařazena do programu celoživotního profesního vzdělávání České komory architektů. Vzdělávací program je ohodnocen 5 kreditními body.

Dosavadní praxe projektování staveb v krajině včetně městského intravilánu není ideální. Především monofunkční a technicky orientovaný přístup je proto třeba nahradit postupem integrovaným, který bude brát v potaz všechny souvislosti řešení konkrétního problému či potřeby: počínaje sociálními a ekonomickými parametry konkrétní lokality a konče imperativy památkové ochrany. Krajina, ať už městská či mimo lidská sídla, je nikoli jen terén k realizaci více či méně utilitárních projektů, ale především nositelem kulturních hodnot: identity místa a jeho paměti.  Potřeba ochrany rázu a kvality krajiny přitom nevyžaduje jen změnu v myšlení výkonných orgánů státní správy a samosprávy, ale hlavně jiný – dnešní terminologií holistický - přístup k územnímu plánování. "Celkové kvality veřejných prostranství lze dosáhnout jedině koncepčním přístupem k plánování a navrhování", potvrzuje Pavla Melková, jedna z přednášejících na konferenci a ředitelka sekce Detail města, IPR Praha. Právě územní plán je totiž základním nástrojem k zachování a tvorbě takové krajiny, s níž se její obyvatelé mohou identifikovat. Mj. to bude vyžadovat užší a nepochybně i méně předsudečnou spolupráci a komunikaci mezi politickou sférou, širokou veřejností a odborníky.

Letošní ročník konference Křižovatky architektury, letos s podtitulem „Kulturní krajina: proměny - tvorba - ochrana“, má ambici takovou vícestrannou diskusi podpořit. Vystoupení řady představitelů politického života, státní správy, vedení měst a obcí a samozřejmě profesí, především architektů a urbanistů, jí nepochybně může dodat řadu nových impulsů. Účast v programu přijali mj. Dan Jiránek, výkonný ředitel Svazu měst a obcí, Klára Salzmann, členka představenstva ČKA, Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj.

Podrobný program naleznete zde.

Kontakt: Eva Pácaltová | [email protected] | tel: +420 739 003 117

Pozvanka Krizovatky architektury 2016


 

 

 

 

 

Další akce

27. 06. 2022 10:00 Výstava
28. 06. 2022 13:00 Konference
02. 07. 2022 18:00 Výstava
04. 07. 2022 10:00 Konference
07. 09. 2022 09:00 Konference