Asociace pro urbanismus a územní plánování pořádá konferenci na téma 
Kulturní dědictví a památková ochrana ve dnech 5. - 6. května 2016 v kongresovém sále hotelu Dvořák v Táboře.

Konference se koná pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Ing. Karly Šlechtové, ministra kultury Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly, starosty města Tábor Ing. Jiřího Fišera, Svazu měst a obcí a České komory architektů. Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání při ČKA

Program konference:

Čtvrtek dopoledne:
09:00 - 10.00 Prezence účastníků
10:00 - 10:05 Zahájení a uvítání - Petr Durdík, Vlastislav Ouroda
10:05 - 10:25 Principy nového zákona o památkové péči - Martin Zídek
10:25 - 11:00 Představení města Tábor - Jiří Fišer, Rudolf Krajíc
11:00 - 11:30 Představení jihočeského kraje - Daniela Řežábková
11:30 - 12:00 Právní rámec péče o kulturní dědictví - Alena Krusová
12:00 - 13:30 přestávka na oběd

Čtvrtek odpoledne:
13:30 - 14:20 Přístup k památkám ve Francii - Luc-Emile Bouche Florin
14:20 - 15:10 Přístup k památkám ve Slovinsku - Peter Bassin
15:10 - 15:40 UNESCO - Věra Kučová
15:40 - 16:10 PPR - management plan - Jan Sedlák
16:10 - 16:40 přestávka na kávu
16:40 - 16:50 Představení vítězného projektu studentské soutěže 
16:50 - 17:10 Český Krumlov - Pavel Koubek
17:10 - 17:30 Možnosti ochrany památek prostřednictvím UPD - Dagmar Buzu
17:30 - 17:50 Příklady narušení historických struktur malých obcí - Radek Jiránek
17:50 - 18:50 Panelová diskuse - Pavel Koubek, Dagmar Buzu, Jan Sedlák, Jiří Fišer, Radek Jiránek
20:00 - 24:00 Společenský večer Konference AUUP

Pátek dopoledne:
09:00 - 09:30 Regulační plán - Český Krumlov - Petr Wízner, Miluše Dolanská
09:30 - 10:00 UPn Jankov - Holašovice - Dana Pavelková, Jan Jílek
10:00 - 10:30 Strukturální vegetační prvky jako hodnoty krajiny - Jan Hendrych
10:30 - 11:00 přestávka na kávu
11:00 - 11:30 Pražský Hrad - Petr Chotěbor
11:30 - 12:00 Struktura zástavby a požadavky do regulace - Jan Mužík
12:00 - 12:15 Aktuality z MMR - Tomáš Sklenář
12:15 - 12:55 Diskuse z pléna
12:55 - 13:00 závěr konference

Pátek odpoledne: Odborná exkurse.

Přihláška ke stažení zde

Další akce

02. 07. 2022 18:00 Výstava
04. 07. 2022 10:00 Konference
07. 09. 2022 09:00 Konference
15. 09. 2022 09:00
15. 09. 2022 10:00 Konference