Debata a křest ERA21 #01/2015 KURÁTOROVÁNÍ ARCHITEKTURY

Tisková zpráva, 20. března 2015, Brno

ERA21 ve spolupráci s 4AM/Fórum pro architekturu a média připravují slavnostní uvedení prvního letošního čísla časopisu ERA21 #01/2015 s tématem KURÁTOROVÁNÍ ARCHITEKTURY. Akce se uskuteční ve čtvrtek 26. března od 20 hodin ve variabilním kulturním prostoru PRAHA na nádvoří Pražákova paláce v Brně a její součástí bude diskuse, které se kromě architekta a kurátora čísla Jakuba Kopce zúčastní také teoretik architektury, kurátor a publicista Jan Tabor a teoretik a historik architektury, kurátor a publicista Peter Szalay. Společně budou rozjímat o kurátorování jako spekulování o architektuře, o vystavování jako neexistující teorii architektury nebo o tom, jak lze v dnešní době získávat pozornost architekturou.

Informační revoluce, globální i lokální zároveň, rozpíná fyzické životní prostředí do těkavých virtuálních sfér. Možnosti nového technologického rozhraní se prolínají se soudobými sociálními, ekologickými a ekonomickými požadavky a společně přesahují úzké pojetí architektury jako stavitelského umění. Architektura se stává médiem vznikajících situací, generuje, zpracovává a přenáší čím dál objemnější balík dat.

Osoba mediátora (kurátora) v rostoucím množství informací vytváří tagované cesty. Slovy Hanse Ulricha Obrista se „dříve obskurní povolání, jehož význam nikdo neznal, stalo velmi sledovaným“. Svého kurátora mají kromě výstav také nejrůznější události, workshopy a intervence ve veřejném prostoru, webové stránky, blogy nebo tištěné publikace a periodika. Kurátorování prorůstá různými obory a možná více než samostatnou profesí je určitým způsobem kritického myšlení a jednání. Projektivním přístupem, který může redefinovat i soudobou roli architekta. Singulární tvůrce/mistr se mění v aktivního zprostředkovatele architektonické tvorby, založené na mezioborové spolupráci, procesuálních metodách a bottom-up strategiích.

Téma časopisu osciluje mezi kurátorováním jako kritickou teorií a praxí, od výstav, kulturního aktivismu a zásahů do stávajících struktur přes dočasné instalace jako laboratoř vznikající architektury k interaktivní architektuře a experimentům s novými technologiemi. Teoretická část, tvořená dvěma polyfonickými rozhovory a čtyřmi autorskými esejemi, se paralelně prolíná se sedmnácti vybranými realizacemi. Připravovaná diskuse naváže na jeden z publikovaných rozhovorů – Jakuba Kopce s Janem Taborem a slovenským architektem a pedagogem Imro Vaškem –, prostor k debatě dostanou také diváci. 

Kontakty
Zuzana Morávková, ERA21, tel.: +420 775 549 119, e-mail: moravkova@era21.cz
Jakub Kopec, 4AM/Fórum pro architekturu a média, tel.: +420 732 619 909, e-mail: jakubkopec@email.cz

Účastníci

Jakub Kopec (*1983, Ostrava) je autorizovaný architekt a kurátor. Působí ve sdruženích SUPERLABOR a 4AM/Fórum pro architekturu a média. Podílel se na mapovacích projektech Introspekce a BAM – Brněnský architektonický manuál, výstavách Kompaktní město, Expozice jednoho projektu nebo Domografia a architektonických realizacích výstavních instalací (130 let Prahy 7, Psychoanalýza jednoho prostoru, Pódium, Hi5!, Baťova města, Cena Jindřicha Chalupeckého 2012, REMAKE atd.) a kulturního prostoru PRAHA. Od roku 2012 je členem redakční rady časopisu ERA21.

Jan Tabor (*1944, Poděbrady) vystudoval Technickou univerzitu ve Vídni, působí jako teoretik architektury, kulturní publicista a vysokoškolský pedagog. Je kurátorem řady výstav, například Den Fuß in der Tür – Manifeste des Wohnens (2000) a Mega: Manifeste der Anmaßung (2002) ve vídeňském Künstlerhausu. Je zakladatelem kunstkolchozu v Mikulovicích u Znojma a spoluzakladatelem f.e.a. – forum experimentelle architektur ve Vídni. Žije ve Vídni a v Mikulovicích u Znojma.

Peter Szalay (*1982, Bratislava, SK) je teoretik a historik architektury, kurátor, publicista. Absolvoval Katedru vědy o výtvarném umění Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a doktorské studium na Fakultě architektury STU v Bratislavě. Působí na Oddělení architektury, Ústavu stavebnictví a architektury Slovenské akademie věd. Tematicky se zaměřuje především na teorii a historii moderní architektury ve středoevropském regionu a její vnímání v současnosti. Je spoluautorem publikací Atlas sídlisk Bratislavy nebo Moderné a/alebo totalitné v architektúre Slovenska, stálým korespondentem mezinárodního architektonického dvouměsíčníku A10. Od roku 2015 je členem redakční rady časopisu ERA21.

Pořadatelé

Časopis ERA21 se během své patnáctileté existence vypracoval na pozici nejrespektovanějšího českého profesního časopisu o architektuře. Jednotlivá čísla se věnují specificky zaměřeným odborným architektonickým tématům, která do hloubky mapují tendence a problémy současného vystavěného prostředí. Náplní jsou teoretické statě, publikace výzkumných projektů, prezentace a kritické reflexe architektonických projektů a realizovaných staveb, společenské projekty přímo ovlivňující hmotné prostředí, výsledky architektonických soutěží, diskuze, rozhovory, technické přílohy nebo detailní plánové dokumentace. Časopis prezentuje českým čtenářům stav architektonického diskurzu ve světě, porovnává jej s domácími výsledky a řešeními obdobných problémů. Jeho výsostnou charakteristikou je důraz na přesahy architektury do dalších oborů a společenských oblastí a jejich vzájemné ovlivňování.
www.era21.cz
www.era21.cz/facebook

 

4AM/Fórum pro architekturu a média je otevřená platforma experimentálních přístupů a různorodých aktivit týkajících se architektury, urbanismu, městského prostoru, současného umění a umění nových médií. V tomto mezioborovém rámci jsou za účasti odborné i široké veřejnosti formou otevřených diskuzí, mezinárodních workshopů, přednášek, výstav a akcí ve veřejném prostoru artikulovány a kriticky zkoumány aktuální kulturně-společenské fenomény a související problémy a otázky.
www.forum4am.cz
www.prahavbrne.cz

 

Další akce

22. 04. 2021 10:00 Výstava
22. 04. 2021 10:00 Workshop
23. 04. 2021 10:00 Webinář
28. 04. 2021 08:30 Webinář
28. 04. 2021 16:00 Webinář