Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s Omniumem z. s. a Památkovou komorou České republiky letos poprvé pořádá Letní školu architektury a stavitelství. 

Rok 2016 je rokem, který je spojen s oslavou 700 let od narození Karla IV., proto ani “naše letní škola” nenechá tento motiv stranou.  

Termín: 29. 8. – 2. 9. 2016

Letní škola je otevřena všem bez rozdílu profese, zaměření či věku, kteří se chtějí dozvědět něco nad běžný rámec vzdělávání v oblasti architektury a stavitelství. Kombinuje seminář a navazující workshop.

Program je koncipován do pěti pracovních dní v kombinaci teoretických poznatků a tvůrčího workshopu. Účast na workshopu není povinná pro všechny účastníky, ale jen pro zájemce. Týmy jsou uvažovány smíšené 5-6ti členné. Účastníci workshopu budou používat své vlastní technické vybavení. Tisk bude zajištěn na fakultě stavební. Výstupy z workshopu budou dále vystavovány a prezentovány v rámci akcí spojených s oslavami 700 výročí narození Karla IV.

Podrobnosti naleznete zde >>
Podmínky workshopu >>

CVUT AS  LSA  plakat 

 

 

Další akce

01. 02. 2022 08:30 Webinář
01. 02. 2022 08:30 Konference
01. 02. 2022 09:00 Seminář
01. 02. 2022 15:00 Webinář
01. 02. 2022 19:00 Akce ČKA