01 Martínkovice

Mezinárodní Letní škola k barokní architektuře a umění - Broumovsko

Na červenec letošního roku se na Broumovsku připravuje mezinárodní Letní škola k barokní architektuře a umění pod názvem „Barokní venkovské kostely v kontextu evropské kultury“.
Letní školu připravují Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Římskokatolická farnost v Broumově a občanské sdružení Omnium, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Centrem pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Fakultou restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli.
Organizátoři setkání chtějí otevřít prostor pro neformální mezioborovou diskusi o barokních venkovských kostelech v kontextu evropské kultury, zároveň iniciovat výměnu zkušeností mezi odborníky a studenty z oblastí dějin kultury, umění a architektury, dokumentace historických staveb a uměleckých děl, jejich ochrany a restaurování.

Více info a kontakty v přiložené tiskové zprávě.

Barokní venkovské kostely v kontextu evropské kultury
Mezinárodní letní škola k barokní architektuře a umění
Místo: Broumovsko
Termín: 5.-12. červenec 2015

Fotografie: PhDr. Martin Mádl, ÚDU AV ČR

03 Šonov

00 Heřmánkovice

02 Martínkovice

Další akce

18. 05. 2021 08:30 Webinář
18. 05. 2021 08:30
18. 05. 2021 10:00 Webinář
18. 05. 2021 10:00 Konference
18. 05. 2021 15:00 Webinář