Místo pro život patří ke společensky odpovědným projektům, které monitorují kvalitu života obyvatel a životního prostředí v ČR. Cílem výzkumu Místo pro život je shromáždit data, která poskytnou objektivní pohled na současný stav. Každoročně dokážeme analyzovat výsledky za každý kraj a zároveň data vyhodnotit v celostátním kontextu. Jednotlivé kraje sledujeme v dlouhodobém horizontu a iniciujeme společenskou diskusi o hodnotách, které obyvatelé České republiky vyznávají.

Vyhlášení výsledků srovnávacího výzkumu Místo pro život 2022 proběhne v Praze dne 21. 6. od 15hod.

Více informací

Další akce

27. 06. 2022 10:00 Výstava
28. 06. 2022 13:00 Konference
02. 07. 2022 18:00 Výstava
04. 07. 2022 10:00 Konference
07. 09. 2022 09:00 Konference