V rámci festivalu se představí různorodé podoby současné modulární architektury a festival by měl poukázat na přednosti i negativa soudobého modulárního stavění. Naším cílem je vyvolat diskuzi nad možnými podobami a možnostmi modulární architektury v kontextu využití veřejného prostoru a ve společnosti rezonujících sociálních témat jako je bydlení, školství nebo řešení krizových situací - v současnosti nejčastěji řešených témat a zadání modulární architektury. Ta se stává i v ČR stále populárnější například díky novému pavilonu EXPO 2015 v Miláně, jež bude jedním z témat festivalu.

Festival modulární architektury má vhledem k doprovodným akcím potenciál širšího dopadu nad rámec odborné veřejnosti. Cílem tak není pouze diskuze nad modulárními možnostmi, ale popularizace architektury jako takové. Festival bude sestávat z celodenní mezinárodní konference, studentského workshopu, odborného sborníku, výstavy a instalace modulárních objektů ve veřejném prostoru. Na konferenci budou přednášet jak světově uznávaní architekti se zkušeností s modulární architekturou, tak i sociologové, občanští aktivisté nebo zástupci veřejných institucí.

Datum konání. 23. - 24. dubna 2015

O festivalu

Mezinárodní konference pro cca 120 účastníků se odehraje na půdě Moravské galerie v Brně (předjednáno) a bude sestávat ze tří bloků a podvečerní přednášky hlavní hvězdy festivalu – v jednání chilský architekt Sebastiano Irarrazabal. Jednotlivé bloky se budou věnovat modulární architektuře v kontextu veřejného prostoru, pavilonu EXPO 2015 jako příkladu možností současné modulární architektury a modulární architektuře v kontextu sociálně potřebných a veřejných staveb. Konference bude určena primárně pro odbornou veřejnost a na jejím základě vznikne odborný sborník. Nástin programu v příloze 02.

Třídenní studentský workshop přímo naváže na konferenci a bude se věnovat problematickým místům v Brně, vybraným ve spolupráci s FA VUT a Moravskou galerií. Vedoucím workshopu bude hlavní přednášející konference – v jednání Sebastiano Irarrazabal. Studenti budou vybráni na základě portfolia.

Na náměstích a veřejných prostranstvích v Brně bude rozmístěno 6 drobných modulárních objektů. Každý kontejner by měl vlastní náplň a obsah, ale dohromady budou propojeny stejným motivem – využitím veřejného prostoru.

Festival by měl být zakončen jasným hmatatelným výsledkem v podobě sborníku.

Další akce

06. 05. 2021 19:30 Přednáška
10. 05. 2021 09:00 Konference
11. 05. 2021 09:00 Webinář
11. 05. 2021 13:00 Webinář
12. 05. 2021 16:00 Webinář