Nově otevíráme volnočasový ateliér pro děti ve spolupráci s galerií Villa Pellé

„Naše město“ je volnočasový kroužek určený dětem ve věku 6 až 11 let. Vede děti k přemýšlení o tom, co ony samy mohou udělat, abychom se cítili lépe v prostředí města. Na jednotlivých setkáních se děti učí rozpoznat strukturu města, seznamují se se základy krajinářské tvorby, kreslí a modelují vlastní plány budov, veřejného prostoru a městských částí. Rozvíjejí si přitom tvořivost, estetické vnímání, učí se týmové spolupráci i občanské angažovanosti, a upevňují tak svůj vztah k okolnímu prostředí.
Náplň kroužku má tvůrčí charakter, pracujeme s principy zážitkové pedagogiky. Podívejte se na připojené video!

Rodiče již mohou začít přihlašovat své děti; kapacita kroužku je omezená. 

Informace pro rodiče na jaro 2017

→  Místo: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
→  Termín konání: každé pondělí od 14.00 do 15.30
(od 6. 3. do 5. 6. celkem 10 dílen)
→  Délka jedné dílny: 90 minut
→  Počet dětí: max. 25
→  Cena za jedno pololetí: 1 500 Kč / dítě
(včetně výtvarných pomůcek a materiálu)
→  Lektoři: Dílny povedou Kateřina Švejdová a MgA. Martin Hrubý.

Objednání kroužku

→  Přihlášení dítěte na kroužek je možné on-line.
→  Termín pro přihlášení: do 27. 2. 2017
→  Přijetí přihlášky vám potvrdíme a následně vystavíme fakturu.
→  Podmínkou účasti vašeho dítěte v kroužku je předem uhrazený poplatek.
→  Kroužek bude probíhat od 6. března 2017 

Kontakt

→  [email protected]
→  778 737 711
 

Kroužek „Naše město“ je součástí vzdělávacího programu Nadace Proměny Karla Komárka a je realizován s nadační podporou. Námět a obsahová náplň jsou vlastnictvím nadace a nemohou být bez jejího vědomí dále šířeny.

Více informací o programu, výstavách či jiných vzdělávacích aktivitách galerie Villa Pellé naleznete na stránkách: http://villapelle.cz/.

Další akce

29. 09. 2021 17:00
30. 09. 2021 09:00 Festival
30. 09. 2021 09:00
01. 10. 2021 10:00
04. 10. 2021 09:00 Jiné