Výstava UNSEEN SKOPJE prezentuje vize pro město Skopje prostřednictvím čtyř fyzických modelů historických urbanistických plánů znázorňujících základní ideové a koncepční změny v rozvoji města. Představené plány a modely umožňují porozumět touhám a obavám obyvatel města v historickém kontextu, konfrontovaným s výzvami 20. století a zachyceným ve vizi pro město, jež přináší novou a neobvyklou perspektivu pohledu na město.

Výstava vznikla v rámci výzkumného projektu “Skopje – modely města” a je dílem profesorů Fakulty architektury Univerzity sv. Cyrila a Metoděje ve Skopje, Ognena Mariny a Bojana Karanakova.

Výstava bude v Galerii UM otevřena pro veřejnost 10. - 11. 9. 2015. 

Oficiální zahájení výstavy vč. přednášky profesora Ognena Mariny proběhne ve čtvrtek 10. 9. 2015 

18:00 - slavnostní zahájení a prohlídka výstavy

19:00 – 20:00 – přednáška prof. Ognena Mariny

20:00 – 20:30 – diskuze

20:30 – 21:00 – neformální část

Pozvánka

Nespatřená SKOPJE

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference