Nové využití pro staré kostely, dvacet let poté - přednáška ing. arch. Stanislava Flesara přináší shrnutí dosavadních zkušeností s alternativním využitím sakrálních památek s ohledem na perspektivu těchto tendencí.
Vstup volný.

Bezmála před dvaceti lety, tedy ve dnech 23.–26. října 1997 se v Teplicích uskutečnilo mezinárodní sympózium „Nová využití pro staré kostely“ pod záštitou Kulturní komise Rady Evropy. Akce se konala symbolicky v nově využitém sakrálním prostoru kostela sv. Bartoloměje, který byl zrekonstruován na luxusní restauraci. Akce proběhla za solidní mezinárodní účasti, nicméně bez zájmu oficiálních církevních institucí, které považovaly téma sympózia za příliš kontroverzní. Od té doby uběhlo téměř dvacet let a situace se v mnoha aspektech změnila. Stav sakrálního památkového fondu se v mnoha případech zlepšil, přístup církevních institucí je liberálnější a do nového využití pro staré kostely vstoupila občanská sdružení, soukromí majitelé a obce. Restituce církevního majetku, dotační politika státu, transformace občanských sdružení ve spolky a další legislativní změny přinášejí nové možnosti a příležitosti pro chátrající a nevyužité sakrální památky.

2017 01 09 Nove vyuziti  pro kostely web

Další akce

20. 01. 2022 08:30 Konference
20. 01. 2022 09:00 Webinář
20. 01. 2022 10:00 Webinář
20. 01. 2022 10:00 Fórum
25. 01. 2022 09:30 Jiné