KDY: pondělí 25. června 2018 od 10 do 15 hodin

KDE: přednášková místnost VELUX, s.r.o.  

                Sokolova 654/1d, 619 00 Brno, Horní Heršpice

Program:

Novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování

 • o novele stavebního zákona
 • výkon veřejné správy -  působnost dotčených orgánů
 • působnost stavebních úřadů
 • zvláštní zákony ve vztahu k umisťování a povolování staveb
 • průkaznost vlastnického práva
 • společné povolení 
 • spojení procesů posuzování vlivů na životní prostředí s povolováním stavby 
 • změny -  umisťování staveb
 • změny - povolování staveb
 • změny - užívání staveb -  kolaudace 
 • ostatní změny
 • novelizace prováděcích vyhlášky na úseku stavebního řádu a územního rozhodování
 • diskuze, dotazy

Přednášející :

Ing. arch. Marie Špačková - sekretář ČKA, členka PS Legislativa, architektka, zkušenost s vedením stavebního úřadu a speciálního stavebního úřadu


Seminář je určen pro všechny autorizované architekty v návaznosti na novelu Stavebního zákona platnou od 1. ledna 2018 na úseku stavebního řádu a územního rozhodování, na základě podoby plně obsazených předešlých seminářů, je zvolena struktura komornějšího semináře, kde bude více prostoru pro diskuzi a komunikaci.

Seminář je pro autorizované architekty zdarma, při registraci prosíme uvádějte číslo Vaší autorizace.  

Pro ostatní zájemce je cena za seminář 500,- Kč.

Na semináře je z důvodu omezené kapacity potřebná Vaše registrace.

Kapacita jednoho semináře v Brně je 60 míst a uskuteční se v prostoru společnosti Velux, v případě zaplnění kapacity Vámi zvoleného semináře, Vám budou nabídnuty další volné termíny, v případě dalšího zájmu budou aktuálně vypsány termíny dalších seminářů.

Údaje pro platící zájemce:

Platba za seminář se hradí předem na účet ČKA: 279316984/0300
variabilní symbol tohoto semináře je 4180625
do poznámky prosím uveďte označení SZ a jméno účastníka semináře.
Platba obsahuje zápisné za seminář, lektorné a občerstvení.

Registrace na seminář [email protected] 

 

STAVEBNÍHO ZÁKONA PO NOVELE - PLATNOST OD 1.1.2018 - MATERIÁLY KE STAŽENÍ

NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 499/2006 SB. - MATERIÁLY KE STAŽENÍ

NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB. - MATERIÁLY KE STAŽENÍ

NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 503/2006 SB. - MATERIÁLY KE STAŽENÍ

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
14. 09. 2022 11:30 Konference