KDY: úterý 9. října 2018 od 10 do 15 hodin

               OBSAZENO

KDE:  Kancelář ČKA Praha - velká zasedací místnost

                Josefská 6, Praha 1

Program:

Novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování

  • o novele stavebního zákona
  • výkon veřejné správy -  působnost dotčených orgánů
  • působnost stavebních úřadů
  • zvláštní zákony ve vztahu k umisťování a povolování staveb
  • průkaznost vlastnického práva
  • společné povolení 
  • spojení procesů posuzování vlivů na životní prostředí s povolováním stavby 
  • změny -  umisťování staveb
  • změny - povolování staveb
  • změny - užívání staveb -  kolaudace 
  • ostatní změny
  • novelizace prováděcích vyhlášky na úseku stavebního řádu a územního rozhodování
  • diskuze, dotazy

Přednášející :

Ing. arch. Marie Špačková - ředitelka Kanceláře ČKA, členka PS Legislativa, architektka, zkušenost s vedením stavebního úřadu a speciálního stavebního úřadu


Seminář je určen pro všechny autorizované architekty v návaznosti na novelu Stavebního zákona platnou od 1. ledna 2018 na úseku stavebního řádu a územního rozhodování, na základě podoby plně obsazených předešlých seminářů, je zvolena struktura komornějšího semináře, kde bude více prostoru pro diskuzi a komunikaci.

Seminář je pro autorizované architekty zdarma, při registraci prosíme uvádějte číslo Vaší autorizace.  

Pro ostatní zájemce je cena za seminář 500,- Kč.

Na semináře je z důvodu omezené kapacity potřebná Vaše registrace.

Kapacita jednoho semináře je 50 míst, v případě zaplnění kapacity Vámi zvoleného semináře, Vám budou nabídnuty další volné termíny, v případě dalšího zájmu budou aktuálně vypsány termíny dalších seminářů

Údaje pro platící zájemce:

Platba za seminář se hradí předem na účet ČKA: 279316984/0300
variabilní symbol tohoto semináře je 4181009
do poznámky prosím uveďte označení SZ a jméno účastníka semináře.
Platba obsahuje zápisné za seminář, lektorné a občerstvení.


Registrace na seminář na emailu:  info@cka.cz 

 

STAVEBNÍHO ZÁKONA PO NOVELE - PLATNOST OD 1.1.2018 - MATERIÁLY KE STAŽENÍ

NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 499/2006 SB. - MATERIÁLY KE STAŽENÍ

NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB. - MATERIÁLY KE STAŽENÍ

NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 503/2006 SB. - MATERIÁLY KE STAŽENÍ

Další akce

18. 03. 2019 11:07 Akce ČKA
18. 03. 2019 11:01 Seminář
13. 03. 2019 13:06 Seminář
13. 03. 2019 13:05 Seminář
13. 03. 2019 12:31 Seminář