KDY: čtvrtek 7. června 2018 od 10 do 13:30 hodin

KDE:  Kancelář ČKA Praha - velká zasedací místnost

                Josefská 6, Praha 1

 

Program:

Novela stavebního zákona na úseku  územního plánování

  • o novele stavebního zákona na úseku územního plánování
  • novelizace prováděcích vyhlášky na úseku územního plánování
  • diskuze, dotazy

Přednášející :

Ing. Tomáš Sklenář - spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, poradce ministryně pro místní rozvoj, člen předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR,člen České společnosti pro stavební právo, člen zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování.


Seminář je určen pro všechny autorizované architekty v návaznosti na novelu Stavebního zákona platnou od 1. ledna 2018 na úseku územního plánování.

Seminář je pro autorizované architekty zdarma, při registraci prosíme uvádějte číslo Vaší autorizace.  

Pro ostatní zájemce je cena za seminář 500,- Kč.

Na semináře je z důvodu omezené kapacity potřebná Vaše registrace.

Kapacita jednoho semináře v Praze je  50 míst, v případě zaplnění kapacity Vámi zvoleného semináře, v případě dalšího zájmu budou aktuálně vypsány termíny dalších seminářů.

Údaje pro platící zájemce:

Platba za seminář se hradí předem na účet ČKA: 279316984/0300
variabilní symbol tohoto semináře je 4180607
do poznámky prosím uveďte označení SZ a jméno účastníka semináře.
Platba obsahuje zápisné za seminář,lektorné a občerstvení.

Registrace na seminář na emailu:   

 

STAVEBNÍHO ZÁKONA PO NOVELE - PLATNOST OD 1.1.2018 - MATERIÁLY KE STAŽENÍ

NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 499/2006 SB. - MATERIÁLY KE STAŽENÍ

NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB. - MATERIÁLY KE STAŽENÍ

NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 503/2006 SB. - MATERIÁLY KE STAŽENÍ

Další akce

01. 02. 2022 08:30 Webinář
01. 02. 2022 08:30 Konference
01. 02. 2022 09:00 Seminář
01. 02. 2022 15:00 Webinář
01. 02. 2022 19:00 Akce ČKA